KLIKOVAND ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber, at 2017 bliver lige så spændende og givtigt som det år, vi forlader.

Som sekretariatsleder for KLIKOVAND ser jeg tilbage på et år, der har stået i Task Forcens tegn. Projektet ”En regional Task Force for klimatilpasning” er kommet godt fra start, og vi er i fuld gang med at omsætte det til handlinger i tæt samarbejde med jer, kommuner og vandselskaber.

Task Forcens gode start skyldes ikke mindst, at jeg har været heldig at kunne ansætte to meget dygtige og dedikerede personer, Merle og Bente. Jeg håber, at I alle har mødt dem. Ellers kan jeg kun opfordre jer til at aftale et mødemed dem i 2017.

Sidste år skrev jeg, at I skulle se KLIKOVAND som en gave. Vores gave til jer har ikke kun været Task Forcen men i høj grad også de spændende KLIKOVAND-arrangementer, som KLIKOVANDs kompetente delprojektledere har stået for hen over året. Her vil jeg særligt nævne temadagen om samarbejde og kommunikation, studieturen 15. september, Go-morgenmødet på DagH om samarbejde og ikke mindst temaformiddagen om udledning af vand i §3-områder.

KLIKOVAND fik nyt ansigt udadtil

Op til sommerferien fik KLIKOVAND en ny hjemmeside, som er langt mere overskuelig og let at navigere rundt på. Her har vi samlet alle vores værktøjer under én fane, så de er lettere at finde.

Det er også via hjemmesiden, vi sender vores nyhedsbrev ud. Frekvensen for nyhedsbrevet er øget, så I nu får et nyhedsbrev i jeres indbakke en gang om måneden med undtagelse af juli, hvor vi holder sommerferie.

Et andet element, jeg vil flage for, er vores arrangementsliste. Her kan I finde stort set alle arrangementer, der bliver holdt i Danmark om klimatilpasning. Vi opdaterer listen løbende.

Planer for 2017

I KLIKOVAND lægger vi i disse dage sidste hånd på vores arbejdsplan for 2017. Vi har planer om en række temadage, som tager fat på nogle af de udfordringer, som Task Forcen har identificeret ude hos jer.

KLIKOVAND har også løbende sparring og samarbejde med andre netværk og projekter. Her kan jeg blandt andet nævne

  • Region Midts store EU-projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC),
  • Energi & Vand og HOFORs projekt om et Living Lab for klimatilpasning (CALL Copenhagen) samt
  • vores 3D visualiserings- og beslutningsværktøj – KLIMATEKET – som vi udvikler i samarbejde med DHI, DTU og Vand i Byer.

Vi glæder os til 2017 med jer alle!