KLIKOVAND ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber, at 2018 bliver lige så spændende og udbytterigt som det år, vi forlader.

Projektlederne i KLIKOVAND har i årets løb stået for en række aktiviteter, der har været med til at understrege betydningen af KLIKOVAND, og hvad vi bidrager med til gavn for jer, kommuner og vandselskaber. Her vil jeg særligt nævne politikerseminaret i april måned på Vikingeskibsmusset i Roskilde og temadagene om henholdsvis udledningstilladelser og klimatilpasning i lokalplaner.

På juraområdet er KLIKOVAND også nået langt. Vi har med afsæt i jeres udfordringer fået Horten til at udarbejde svar på problemer, som jeg er sikker på, at flere af jer før eller siden løber ind i. Året bød også på et velbesøgt temamøde om udbud. I samarbejde med Horten stillede vi skarpt på, hvordan vi kom godt mål, når vi skulle udbyde klimatilpasningsopgaver. Så hvis I ikke allerede har været forbi KLIKOVANDs side om JURA OG ØKONOMI under VIDEN OG VÆRKTØJER, så vil jeg klart anbefale jer at kigge forbi.

Den regionale Task Force har fundet sig til rette på det regionale landkort, og der er blevet sat rigtig mange spændende forprojekter i gang i sæt samarbejde med jer, kommuner og vandselskaber. Med afsæt i forprojekterne har Task Forcen kunne trække omfattende ny viden og erfaringer ud, som de har mangfoldiggjort på vores hjemmeside og ved diverse konferencer og publikationer. Så kig forbi hjemmesiden under VIDEN OG VÆRKTØJER, hvor du blandt andet kan finde materiale om klimatilpasning på veje.

Hvad sker der i 2018?

Som I sikkert har opdagede, så måtte KLIKOVAND udskyde vores årskonference på grund af manglende tilmeldinger. Vi har nu fundet en ny dato: 12. marts 2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi udsender et revideret program i begyndelsen af det nye år.

KLIKOVAND har her i slutningen af 2017 haft en strategidag, der danner baggrund for vores handlingsplan for 2018. KLIKOVANDs forretningsudvalg blev på det sidste møde i udvalget præsenteret for overskrifterne på indsatserne:

  • Innovationscamp for studerende
  • Cost benefit analyse
  • Klimatilpasning i planlægningen
  • Årets studietur
  • Brug af KLIKOVANDs merværdiværktøj

I starten af 2018 vil vi præsentere et samlet program får hele året, så I ved, hvornår I skal sætte flere krydser i kalenderen.

Vi glæder os til 2018 med jer alle!