Af Dennis Schultz, driftschef for Marielyst, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (administrerer GAAs afdelinger)

Klimatilpasning i en almennyttig boligforening kræver grundlæggende to ting: at arbejde bevidst på at skabe et godt samarbejde og tage sig tiden til at lytte og føre en målrettet kommunikation med beboere og andre interessenter.

Klimatilpasning blev en del af vores hverdag i 2011. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforenings (GAA) afdeling Marielyst modtog en henvendelse fra Gladsaxe Kommune. De ønskede at separere regnvandet fra kloakkerne i store dele af kommunen over en årrække. Deres spørgsmål til os var, om vi i stedet ville afkoble regnvandet på egen grund, og dermed få tilslutningsafgiften tilbage fra vores forsyning, Nordvand. Alt i alt ville det give os ca. 13 mill. kr. til et afkoblingsprojekt.

Det blev startskuddet til en lang og spændende rejse gennem beboerdemokratiske processer og et inspirerende samarbejde mellem forsyning, rådgiver, entreprenør og boligforening. Resultatet af vores LAR-projekt er ved at være ved vejs ende og har givet værdifulde erfaringer og viden til de næste projekter, der er på vej. Jeg håber, andre måske også kan blive inspireret af dem.

Beboerdemokrati kræver tid

Marielyst er som alle andre almennyttige boligafdelinger underlagt en række krav til, hvordan beslutninger tages. Fra vi fik henvendelsen, til vi havde en beslutning om at gå ind projektet, gik der ca. 1½ år. Afdelingsbestyrelsen sagde ret hurtigt god for fortsætte med projektet, og GAAs organisationsbestyrelse finansierede de nødvendige forundersøgelser af potentialet for nedsivning sammen med Nordvand.

Næste skridt var, at beboerne vedtog projektet, hvilket de gjorde under forudsætning af, at organisationsbestyrelsen og kommunen sagde endeligt ja. Det gjorde de, og det egentlige arbejde kunne begynde. Som det første blev beboerne i Marielyst inviteret med i en følgegruppe for LAR-projektet, og 14 meldte sig med det samme.

Følgegruppen var især med i idéfasen og blev så efterhånden til en kernegruppe på 4-5 beboere, efterhånden som der kom mere fokus på de tekniske løsninger. For at kunne generere idéer, udarbejdede vores rådgiver Orbicon rammerne for, hvad der kunne lade sig gøre både teknisk og økonomisk. Følgegruppen blev så bedt om at være med til at fylde rammerne ud: Opgaven var at prøve at koble LAR-projektet til en fornyelse af området, så vores mange beboere fik noget mere ud af det: Hvad kunne vi gøre for at tilgodese f.eks. hundejerne, børnene, vores ældre beboere og motionisterne. Vores område har været lidt usammenhængende, og vi så LAR-projektet som en mulighed for at binde det bedre sammen.

Beboerne har taget overvejende positivt imod projektet. Det er klart, at nogle har følt det som et overgreb, hvis deres have er blevet lidt mindre, eller vi har fældet nogle træer, de holder af at se på. Vores holdning har hele tiden været, at hvis en beboer havde spørgsmål, var utilfreds eller usikker, skulle ejendomsfunktionærerne eller parterne i projektet tage fat i Obicon eller mig, så vi kunne tale med den pågældende beboer. Vi skulle svare beboerne med kendsgerninger, aldrig gætterier, og ingen måtte blive glemt. Vi har også lagt stor vægt på at informere skriftligt, holde informationsmøder og invitere til skurvognsmøder i hele anlægsfasen.

Forudsætninger for succes

Vi begyndte projektet med at holde en workshop om teambuilding med vores egen ejendomsmester i afdelingen, Nordvand, Orbicon og vores entreprenør P. Malmos A/S. Det var godt givet ud og gjorde os mere trygge ved samarbejdet. God kemi er én ting, men vores fokus på teambuilding betød også, at vi fik klare aftaler for samarbejdet på plads.

Det gode samarbejde med Nordvands projektleder har været en stor oplevelse. Vores – dvs. Bo Brøndum Pedersens og mine – personlige og professionelle ambitioner har været et perfekt match, og vi har turde udfordre hinanden, hvilket har været godt i den her proces. Samarbejdet med Orbicon har også været givende, og de har været gode til at løse uforudsete problemer på den bedst tænkelige måde. Malmos har gennem hele anlægsfasen stillet op til skurvognsmøder og fortalt om, hvad de gik og foretog sig derude. Det har jo set rodet ud for beboerne, så skurvognsmøderne har været med til at give mere ro på.

Hvis jeg skal opsummere en form for opskrift på, hvad der kan være med til at skabe succes for et LAR-projekt i en boligafdeling, så er det:

  1. at begynde med en teambuilding workshop, hvor holdet lærer hinanden at kende og kan få gode aftaler for samarbejdet på plads.
  2. at bruge tid og energi på kommunikationen med beboerne og andre interessenter – herunder at begynde hele projektet med at udarbejde en kommunikationsstrategi, så kommunikationen bliver mere målrettet, præcis og synlig for alle i projektet. Kommunikation skal tages meget alvorligt i denne slags projekter, og det er vigtigt hele tiden at lytte til beboerne.

Efterspil: et kommunalt kvantespring

I dag står vi med et smukt anlæg, der med tiden bliver endnu kønnere, når grøfternes vilde blomster bliver plantet. Vores område er blevet bundet bedre sammen, og nu skal vi se, hvordan det virker de næste 3-5 år.

Projektet har også været sprængbræt til det næste projekt, der er ved at tage form i Kildevænget. Vi har fået en masse erfaringer fra Marielyst, og så oplever vi en helt ny side af Gladsaxe Kommune. Som det nok fremgår af ovenstående indlæg, har kommunen kun været med i Marielyst–projektet, da de kom med spørgsmålet om afkobling. Ellers var de hele fraværende undtagen i myndighedsrollen, når vi skulle have tilladelser til dele af projektet.

Der lyder nu helt andre og meget velkomne toner fra kommunen nu. De er langt mere proaktive og har en projektleder, der indgår i vores gode samarbejde. De er synlige i forhold til afdelingsbestyrelsen, beboerne og alle andre parter. Jeg vil kalde det et kvantespring, og vi sætter stor pris på det.

Dennis Schultz, driftschef for Marielyst, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (administrerer GAAs afdelinger)

Dennis Schultz, driftschef for Marielyst, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (administrerer GAAs afdelinger)