Region Hovedstaden og KLIKOVAND udvikler en vejledning i, hvordan vi får de bedste resultater ud af at arbejde med green spots.
Green spots handler kort sagt om at finde de grønne områder, hvor vi i perioder kan lede regnvand hen og opnå et rekreativt resultat til glæde for alle. Vores tilgang til arbejdet med green spots er bredt, da vi også interesserer os for de tværkommunale perspektiver. Med andre ord er vi også interesseret i de situationer, hvor vandet flyder fra én kommune og ind i en anden kommune, eller der, hvor vi kan løse et problem i en kommune ved at gøre noget i nabokommunen.

Vejledningens indhold

Derfor er vores mål også at opdele vejledningen i en

  1. Procesorienteret del, hvor vi beskriver selve samarbejdet om Green Spots – altså det tværkommunale samarbejde, og
  2. kortlægningsdel, hvor vi gennemgår, hvilke kort vi skal bruge, hvor de findes og, hvordan de skal anvendes.

græs_oversvømmetFor at sikre os, at vejledningens indhold er relevant, og at den  rent faktisk kan bruges i den form, vi har valgt, holder vi en workshop midtvejs i arbejdet. Derudover holder vi en workshop, når vejledningen er færdig. Vi annoncerer begge workshops via KLIKOVANDs hjemmeside, vores gruppe på LinkedIn og invitationer til KLIKOVANDs kontaktpersoner i forsyningsselskaber og kommuner.
Når vejledningen er færdig, lægger vi den op på KLIKOVANDs hjemmeside under Processer.
Hvis du vil være i arbejdet med Green Spots så kontakt KLIKOVANDs arbejdsgruppe om Processer ved Nina Caspersen, telefon: 4611 2407 eller e-mail: nc@rudersdal.dk

Nina Caspersen, projektleder for Processer