Ny uddannelse om håndtering af regnvand skal øge vidensniveauet hos anlægsgartnere og kloakmestre. Uddannelsen udfordrer vanens magt, når virksomhederne arbejder med klimatilpasningsløsninger, og åbner op for varierede løsninger, der giver merværdi. Også i mindre projekter.

Skræddersyede grønne løsninger til borgere

Det skal være nemmere for borgere og virksomheder at se, hos hvem der kan give dem mere end bare transport af vand, når de betaler for løsninger til håndtering af regnvand. Samtidig skal det være nemmere for anlægsgartnere og kloakmestre at tilbyde løsninger, der møder kundens behov og giver merværdi. Merværdi kan eksempelvis være i form af en rekreativ eller æstetisk funktion.

KLIKOVAND er derfor med til at udvikle en uddannelse for anlægsgartnere og kloakmestre, hvor deltagerne blandt andet får viden om et bredt udsnit af grønne løsninger, kommunernes krav, dimensionering af løsninger og merværdi. Deltagerne får et kursusbevis, der kan bruges til at profilere deres virksomheds høje vidensniveau inden for grønne og robuste løsninger.

Deltagerne bliver i løbet af uddannelsen i stand til at se flere mulige løsninger i et projekt, og de bliver dermed bedre til at tilbyde borgere og virksomheder målrettede og afvekslende regnvandsløsninger.

Samarbejde med kloakmestre og anlægsgartnere

KLIKOVAND har slået sig sammen med Danske Anlægsgartnere, Danske Kloakmestre, Skovskolen og Teknologisk Institut for at kunne tilbyde en uddannelse om håndtering af regnvand. Vi forventer uddannelsen kan udbydes efter sommer 2015.