Task Forcen er i fuld gang med at søsætte projekter sammen med jer, men vi vil gerne hjælpe endnu flere kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen. Region Hovedstaden har sammen med KLIKOVAND afsat 5 mio. kr., men vi kan kun bruge dem, efterhånden som kommuner og forsyninger afsætter tilsvarende beløb.

Region Hovedstaden og KLIKOVAND har et fælles projekt om at få en klimaberedt region i 2025 og hjælpe jer videre ud fra jeres konkrete behov for at klimatilpasse. Task Forcen står derfor klar til at modtage en mail eller et opkald fra jer om et muligt samarbejde. Så aftaler vi et møde, hvor vi snakker os nærmere ind på en opgavebeskrivelse, som vi kan gå videre med i fællesskab. Task Forcen har ingen egeninteresse – hvad der er jeres dagsorden er vores dagsorden, og den vil vi meget gerne hjælpe med at bære frem.

Task Forcen betaler rådgiverydelsen og viderefakturerer 50 % af udgifterne til projektejer (kommune og/eller forsyning), når projektet er afsluttet. Vi deltager i opstart og afslutning og ellers efter behov.

Her på klikovand.dk > har vi beskrevet, hvordan vi igangsætter projekter – både med rådgiverbistand og med hjælp fra Task Forcen alene.

Fang enten Merle Enghoff, på metila@gladsaxe.dk tlf. 3957 5926/mobil 2916 9219 eller Bente Villumsen, på benvil@gladsaxe.dk tlf. 3957 5930/mobil 2916 9217. Hvis ikke du kan få fat på Merle, så prøv Bente – og omvendt.