Gode værktøjer, viden og spændende arrangementer om klimatilpasning har længe gemt sig på hjemmesiden klikovand.dk. Med en ny struktur og nyt design bliver det hele lettere at finde

Brugbare værktøjer kommer frem i lyset – og flere kommer til

KLIKOVAND har i tidens løb udarbejdet forskellige værktøjer til kommuner og forsyninger, som før var svære at finde på hjemmesiden. Værktøjerne ligger nu samlet, så de er synlige og let tilgængelige. Se under temaet Viden og Værktøjer, hvor du kan blandt andet kan finde svar på mulighederne for at inddrage veje, cykelstier, rabatter m.v. som skybrudsveje og inspiration til borgerrettet kommunikation. Der er også links til andres værktøjer, for eksempel Naturstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK og et screeningsværktøj til vurdering af regnvandskvalitet for overfladeafstrømning.

Nye værktøjer, som KLIKOVAND og Task Forcen får udarbejdet, vil løbende blive lagt på hjemmesiden, så I kan få bedst mulig hjælp til at komme videre med klimatilpasningsarbejdet.

Følg med i Task Forcens arbejde

Task Forcen kommer rundt i Region Hovedstaden, mødes med kommuner og er med til at sætte projekter i gang. I bloggen samler vi erfaringer og viden fra kommuner og forsyninger om klimatilpasningsarbejdet – hvad virker godt, og hvad virker mindre godt. Her kan du læse og følge med i de indsatser og projekter, som bliver sat i gang med støtte fra Task Forcen, og blive inspireret til at gå i gang med konkrete indsatser hos jer.

Du kan også læse mere om Task Forcens strategi og booke et møde, hvis I som kommune eller forsyning har et konkret behov, som I ønsker hjælp til.

Hold dig opdateret på nyheder og arrangementer

Møder, konferencer, efteruddannelse, studieture – på klikovand.dk kan du se hvilke arrangementer, der afholdes af både KLIKOVAND og af andre. Du kan finde præsentationer og materiale fra tidligere afholdte arrangementer i KLIKOVAND. Det er også her, vi annoncerer nyheder om projekter rundt om i regionen, nye værktøjer og temadage og uddannelse inden for klimatilpasning og meget, meget mere.