KLIKOVANDs studietur 2019 begyndte vanen tro ved DGI-Byen i København.

Vejret var med os, og ruten tog os over Sjælland til første stop ved Isefjorden og Holbæk Renseanlæg – landets eneste SBR-anlæg. Bodil kom forbi i 2013, og fjorden nåede kote 1,98. Det betød, at fjordvandet strømmede ind over anlæggets tanke. Handling var nødvendig, så tre propellerpumper blev installeret. NN fortalte levende om problemer og løsninger og demonstrerede pumpernes kraft for os.

Fra Holbæk gik turen videre til Søndre Havn i Køge, hvor Køge Kommune og Realdania er ved at udvikle en hel ny bydel gennem sekretariatet Køge Kyst >. Kommunikationskonsulent Anne Bjørn gav en veloplagt rundvisning i området, hvor klimatilpasning indgår i planerne. Der er allerede etableret en strandeng i kvarterets sydlige del. Den skal være med til at sikre området mod stormflod. I takt med udbygningen af området anlægges tværgående almindinger, der leder regnvandet væk til havnebassin og strandeng. Det var interessant at høre om visionerne for området og se de allerede etablerede boliger og anlæg.

Vejret var stadig med os, da vi nåede Zoologisk Have i København. Miljøkoordinator Rikke Bydam fortalte engageret om de mange LAR-projekter i haven >, heriblandt den permeable belægning under Zoo-tårnet, afledning af regnvand til elefanternes sø og genanvendelse af renset regnvand i havens sekundaanlæg. Vi lærte at dyr hærger, og at det kan være svært at komme til at anlægge LAR-anlæg samtidigt med, at haven skal vises frem.

Jakob Søndergaard Frederiksen fra OK Nygaard fremhævede ZOOs projekter, hvor flere er finansieret med medfinansiering. Haven tilbageholder og genanvender en stor mængde regnvand, hvilket også er til gavn for Frederiksberg Forsyning, så der var med Jakobs ord tale om en klar win-win situation.

Fra Zoologisk Have tog vi til Gedvadkvarteret i Søborg, hvor en række veje er blevet helt eller delvist afkoblet. Gitte Hansen fra Orbicon tog os på en spændende tour de force i kvarteret, der byder på en lang række forskellige udformninger af LAR-løsninger og beplantninger.

Cecilie Kudahl fra Rødovre Kommune opsummerede hovedparten af programmet med ordene: ”Det har været spændende at se, hvordan kysten blev håndteret i Køge, hvordan projekter ikke altid går som tænkt i ZOO, og hvor forskelligt vejbede kan udformes som i Gedvad-kvarteret.”

Læs hele opsamlingen fra studieturen i turrapporten her >

Vi i KLIKOVAND glæder os til at planlægge næste års studietur. Ligger du inde med nogle spændende projekter, som du gerne vil vise frem, så tøv ikke med at kontakte os.