Hvad er er der kommet ud af KLIKOVAND 2012 – 2014, og hvor kan jeg finde det? Det er måske nogle af de spørgsmål, du sidder med her i starten af 2015.

Innovationsprojektet KLIKOVAND 2012 – 2014 skulle ikke kun danne et netværk for kommuner og vandselskaber, så de kunne udveksle erfaringer, men også løfte en række konkrete opgaver beskrevet i en konkrakt indgået mellem KLIKOVAND og Region Hovedstaden.

Kontrakten definerede tre til fire konkrete opgaver, der skulle løftes inden for hvert af de fire spor: jura, kommunikation, processer og kompetenceløft. Ved udgangen af 2014 havde KLIKOVAND imødekommet så godt som alle ønsker. Desuden havde projektet løftet en række opgaver, der var blevet defineret undervejs i projektforløbet.

På KLIKOVANDs hjemmesiden under Aktiviteter og Hovedleverancer har vi gjort rede for alle hovedleverancer jævnfør vores kontrakt. Her kan du for hvert af de fire spor se, hvad opgaven gik ud på, og hvordan den er blevet løst.

Hovedleverancer

Som nævnt tidligere har KLIKOVAND også arbejdet med opgaver ud over vores hovedleverancer. Her vil vi særligt fremhæve følgende:

GreenSpots guidelines udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden
• Hjælpe til valg af beregningsmodel ved udpegning af risikoområder
• KLIKOVANDs svar på juridiske hovedspørgsmål
Råd og tip fra kommuner og vandselskaber, når der skal klimatilpassen

Afrapportering og regnskab

Forretningsudvalget i KLIKOVAND har netop nikket til den endelige afrapportering til Region Hovedstaden og til det endelige regnskab. Når regnskabet for hele projektperioden er blevet revisor-påtegnet, vil KLIKOVAND sende afrapporteringen og regnskab til alle deltagere i KLIKOVAND. Vi forventer, at det bliver i løbet af marts 2015.

Hvis du har spørgsmål til KLIKOVANDs arbejde så kontakt projektleder Martin Moneaux på 39 57 59 37 eller tmfmkm@gladsaxe.dk