Godt tredive chefer og medarbejdere fra kommuner og forsyninger i KLIKOVAND-samarbejdet forsøgte at besvaret det centrale spørgsmål på en workshop i starten af året.
Klimaudfordringerne stopper ikke ved udgangen af 2014, blot forbi projektperioden for KLIKOVAND gør det. Derfor holdt KLIKOVAND en workshop for at få en fornemmelse af, hvad et  KLIKOVAND2 kunne indeholde.

Hvor langt er vi nået i 2025?

Første del at workshoppen koncentrerede sig om vores vision for en fortsættelse af KLIKOVAND: Vi forestillede os, at vi var i år 2025 og beskrev alle de vidunderlige og smarte klimatilpasninger og tekniske løsninger, vi havde opnået. I andet del blev vi mere konkrete og kom med bud på, hvad der havde gjort det muligt at nå dertil i 2025.

Hvilke tendenser så vi?

Der blev hurtigt tydeligt, at deltagerne på workshoppen så et behov for at koordinere indsatser og løsninger, så vi ikke får etableret enkeltstående løsninger, vi burde have tænkt ind i større sammenhæng.
Flere af deltagerne gav også udtryk for, at der fortsat er behov for at styrke tværfagligheden i opgaveløsningen. Så godt som alle kommuner i Hovedstads Regionen har en klimatilpasningsplan, som de nu skal realisere. Det kræver, at mange faggrupper arbejder sammen, så vi kan få nogle innovative, rekreative og smukke løsninger over jorden, der kan være med til at forskønne byrummet. Hér kunne KLIKOVAND2 være en støtte og løftestang.
Endvidere gav en del deltagere udtryk for, at vi helt sikkert støder på en række juridiske udfordringer, når vi går i gang med vores projekter. Der er ingen grund til, at alle kommuner og forsyningsselskaber håndterer disse udfordringer på egen hånd. Gør vi det i fællesskab optimerer vi vores arbejde.
Workshop1

Det videre forløb

Med afsæt i workshoppens resultater arbejder forretningsudvalget og projektledelsen videre med at identificere kommunernes og forsyningsselskabernes behov og konkretisere indholdet i KLIKOVAND2 i samarbejde med en række af vores samarbejdsparter. De næste 20 til 25 år kommer kommuner og forsyninger i Hovedstadsregionen til at investere et tocifret milliardbeløb på klimatilpasning.
KLIKOVAND2 kan være med til at sikre, at alle klimatilpasningsløsninger i Hovedstadsregionen bliver koordineret, og at vi hele tiden bygger oven på hinandens erfaringer. Vi skal hjælpe hinanden med at løse de udfordringer, vi står over for, og ikke være bange for at igangsætte forsøg, som vi på forhånd ikke kender resultatet af.
Målet er, at vi hen over sommeren bliver helt skarpe på indholdet i et KLIKOVAND2, og derefter udformer vi en projektbeskrivelse, vi kan præsentere for vores samarbejdspartnere.

Martin Moneaux, Projektleder i KLIKOVAND