KLIKOVAND og Orbicon har udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver enkelt og ligetil at vurdere merværdien i jeres klimatilpasningsprojekter. Vi håber, at I vil tage godt i mod værktøjet og prøve det af på et af jeres klimatilpasningsprojekter

Et enkelt værktøj med fokus på merværdi

Værktøjet er let at bruge, da det er baseret på vurdering og ikke konkrete målinger for at gøre det simpelt, overskueligt og lige til at anvende.

Vi har valgt at lade værktøjet fokusere på seks temaer inden for klimatilpasning. Tilsammen fortæller de noget om projektets merværdi. I denne forbindelse har vi defineret merværdi som:

”Merværdi er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, klima, flora og fauna, når der indtænkes herlighedsværdier og nytteværdier i klimatilpasningsprojekter.”

Værktøjet er udformet, så det kan bruges uafhængigt af, om projektet har haft stort fokus på merværdi (og derfor kan udfylde mange parametre) eller lille fokus/ mulighed for merværdi (og derfor kun kan udfylde få parametre). Der er også mulighed for at tilpasse egne parametre.

KLIKOVAND og Orbicon ser et potentiale i at arbejde med værktøjer af denne type, så nu får I version 1.0. Vi har intentioner om at videreudvikle værktøjet og gøre det webbaseret. Værktøjet vil også kunne anvendes som et målsætningsværktøj i planlægningsfasen af et klimatilpasningsprojekt. Med andre ord har det potentiale til mere end evaluering.

Afprøvet på projektet Tåsinge Plads

Vi har fået Orbicon til at teste evalueringsværktøjet på København Kommunes case Tåsinge Plads . I casen med brug af værktøjet kan du se, hvordan værktøjet er anvendt, og hvad det har givet af resultat. Evalueringen viser tydeligt, at projektet har medført en langt større fællesskabsfølelse blandt borgerne end først antaget.

I forbindelse med testen blev en central projektmedarbejder fra Københavns Kommune overrasket over de store gevinster, der lå under herlighedsværdier, da projektet var født som et kli-maprojekt. Endvidere har projektmedarbejderen for Tåsinge Plads givet udtryk for, at man kunne fristes til at bruge værktøjet som rammesættende og et prioriteringsværktøj, da alle gerne vil have merværdi uden egentlig at være helt klar over, hvad de ligger i det.

Workshop: Lær værktøjet at kende og test det

For at sikre at vores evalueringsværktøj får et liv, tilbyder vi i samarbejde med Orbicon en workshop 12. juni kl. 9 til 12, så sæt kryds i kalenderen nu. Hér bliver du guidet gennem evalueringsmodellen med brug af konkrete projekter. Måske du har et konkret projekt, som du ønsker evalueret? I så fald skriv til Martin Moneaux på tmfmkm@gladsaxe.dk. Program for dagen kommer senere.

Hvordan virker værktøjet?

Værktøjet, der er opbygget i et Excel-ark, består af fem faneblade:

  1. Opsamlende forside
  2. Baggrundsfakta
  3. Økonomi
  4. Slutvurdering af parametre (evaluering)
  5. Startvurdering af parametre (0-punktsmåling/ udgangspunktet)

 

Alle data fra fanerne 2-5 samles og formidles på forsiden. Værktøjet er udarbejdet, så det er muligt kun at udfylde slutvurderingen.

Vurderingsparametrene er opdelt i seks overordnede kategorier, som hver har en række underkategorier. De seks temaer som værktøjet dykker ned i Klimatilpasning, Biodiversitet, Mikrokli-maregulering, Individ, Fællesskab og Stedsidentitet. Til hver underkategori har vi indarbejdet en vejledende tekst, som hjælper brugeren på vej. Du kan hente værktøjet her.

 

 

Hvorfor har vi udviklet værktøjet?

Baggrunden for, at KLIKOVAND er gået ind i arbejdet med evalueringsværktøjet, er, at det kan være svært at trække erfaringer med fra projekt til projekt. Årsagerne er mange, men vi har specielt hæftet os ved, at vi ofte glemmer at foretage en lille evaluering, når vi er færdige med et projekt. Vi er straks videre til det næste nye og spændende projekt.

Hvem har vi udviklet værktøjet til?

Målgruppen for vores evalueringsværktøj er fagpersonen/ projektlederen, der ønsker at udveksle erfaringer med andre ligesindede. Samtidig tror vi også, at I får en mulighed for at bruge værktøjet til at styrke jeres argumentationen overfor for eksempel politikere og borgere, fordi I kan demonstrere merværdien i jeres projekter.