Når et LAR-anlæg er taget i brug, er der mange forhold der er vigtige for at sikre dets fortsatte funktionalitet. Gravearbejder, drift af arealet, oplag af materiale m.v. kan påvirke anlæggets funktionalitet i væsentlig grad. Det er derfor meget vigtigt, at oplysninger om LAR-anlæggene er tilgængelige for de relevante aktører.

KLIKOVAND inviterer til formiddagsmøde, hvor vi sammen med erfarne fagfolk og i fællesskab diskuterer: Hvordan sikrer vi funktionaliteten af LAR-anlæg?

Program

Kl. 8.45 KLIKOVAND byder på et rundstykke og en kop kaffe
Kl. 9.00 Velkomst
ved Nina Caspersen & Anne Stalk, KLIKOVAND
Kl. 9.10 Er vi blevet klogere? Nyeste erfaringer med drift af LAR-anlæg
ved Gitte Hansen, Markedsansvarlig, By og Landskab, Orbicon

Herunder områder hvor vi har fundet løsning er på udfordringer samt evt. nye udfordringer der er opstået.

Kl. 9.35 Fokuspunkter når et LAR-anlæg overgår til drift
ved Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning

Herunder driftsaftale, interne samarbejder m.v.

Kl. 9.55 Hvilke oplysninger om LAR-anlæg skal være tilgængelige for aktører der skal udføre gravearbejder i anlægget efter det er etableret – og hvordan?
ved Lene Stolpe Meyer, Frederiksberg Kommune

Herunder hvilke oplysninger der skal udleveres samt hvordan dette kan gøres.

Kl. 10.15 Kaffepause
 
Kl. 10.30 Sikring af LAR-anlæg set fra landinspektørens side: LER, tinglysning og best practice for registrering i GIS
ved Torbjørn Mandahl Pedersen, fra landinspektørfirmaet LE34
Kl. 11.00 Borddiskussion
Vi drøfter hovedpunkter: hvilke udfordringer står vi overfor i forbindelse med overgangen fra udførelse af projekt til at få sat LAR-anlæg i drift? Hvordan sikrer vi, at oplysninger om LAR-anlæg bliver udleveret og inddraget i forbindelse med gravearbejder?
Vi noterer undervejs og gemmer pointerne til videre bearbejdning.
Kl. 11.30 Tak for i dag – og en sandwich TO-GO

 

Find programmet som pdf her >

Tilmeld dig ved at skrive en mail med navn og organisation til Anne Stalk på: astalk@gladsaxe.dk senest d. 18. september kl. 12.