Den regionale Task Force for klimatilpasning vil gerne sætte flere fælles projekter i gang. Det kan være projekter, der går på tværs af kommunegrænserne, og det kan være projekter om problemstillinger, som flere kommuner og forsyninger har brug for at arbejde med.

26. april kl. 13-16 inviterer vi medlemmerne af KLIKOVAND til et møde, hvor vi sammen kan diskutere og konkretisere, hvad der skal sættes i gang for at hjælpe jer bedst muligt med at håndtere mulighederne og udfordringerne ved klimatilpasningsprojekterne.

Kom og fortæl, hvad du synes er svært eller uhensigtsmæssigt, når du arbejder med klimatilpasningsprojekter, og hvordan du kunne tænke dig, at udfordringerne kunne tackles. Fra vores møder med jer har vi noteret flere udfordringer, som kunne være tema for fælles projekter. Det er blandt andet:

  • DRIFT: Organisering af driftsansvar, smart drift som ikke sluger hele anlægsbesparelsen, krav til drift så funktionskrav og æstetik opretholdes m.v.
  • VANDKREDSLØB: Håndtering af sammenspillet mellem hav, nedbør, grundvand og vandløb
  • PROCESOVERBLIK: Rettidig håndtering af myndighedstilladelser, inddragelse af fagligheder og interessenter m.v.
  • FINANSIERING: Mulighederne i medfinansieringsbekendtgørelsen og økonomiskfordelingsnøgle mellem kommune og forsyning.
  • BUDGETOVERBLIK: Få skabt overblik over planlagte investeringer, så synergi på tværs af forvaltninger og organisationer er mulige.
  • TVÆRKOMMUNALE projekter, hvor flere kommuner og/eller vandselskaber går sammen om at håndtere vandet.

Men vi har brug for jer for at kunne sætte nogle indsatser i gang. Region Hovedstaden har sammen med KLIKOVAND afsat 5 mio. kr., men vi kan kun bruge dem, efterhånden som kommuner og forsyninger i KLIKOVAND afsætter tilsvarende beløb.

Så kom og sæt dit præg på klimatilpasningsudviklingen. Mødet bliver holdt i på Gladsaxe Rådhus. Tilmelding til benvil@gladsaxe.dk senest 24. april 2017.