KLIKOVAND inviterer 3. oktober kl. 14-16 til gå-hjem-møde om digitale muligheder og samarbejde inden for vand- og spildevandsplanlægning.

Hvordan kan en digital spildevandsplan bruges til borgerinddragelse eller til øget samarbejde på tværs af kommunegrænser? Hvilke muligheder for samarbejde på tværs dukker op, når en stribe kommuner arbejder med fællesregulativ for et helt hovedvandløbsopland – Værebro Å-opland? Det giver mulighed for synergi og intelligent styring af vandet, når der er overblik over hele vandkredsløbet, alle udledninger og flow i alle vandløb.

Gå-hjem-mødet finder sted hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding til Nina Caspersen – nic@ltf.dk, Lyngby-Taarbæk Forsyning, senest onsdag 28. september 2016.

Du kan se Egedal Kommunes digitale spildevandsplan her

Du kan se hele invitationen her