Hvordan glatførebekæmper man uden vejsalt i et boligselskab? 

Kom til Marielyst mandag 23. januar kl. 8.30-10.30 og se og hør, hvordan Marielyst glatførebekæmper med CMA og kaliumformiat. Hvad har det kostet i økonomi og ressourcer, og hvilke fordele og ulemper er der i det daglige arbejde?

Boligafdelingen Marielyst i Gladsaxe håndterer sit regnvand i LAR-anlæg i stedet for at lede regnvandet i kloakken. Marielyst skal som en del af projektet benytte andre tømidler end vejsalt.

I vinteren 2015/16 begyndte Marielyst at benytte CMA (calciummagnesiumacetat) på flydende form i stedet for vejsalt. Marielyst benytter desuden kaliumformiat på fast form i mindre omfang.

Omstilling fra vejsalt til alternative tømidler har krævet nyt udstyr og medført nye arbejdsprocesser.

På mødet vil du:

  • Høre Marielysts driftsfolk fortælle om fordele og ulemper ved at skifte fra vejsalt til alternative tømidler
  • Få fremvist og præsenteret både nyt og ombygget udstyr, der bruges til glatførebekæmpelse på Marielyst
  • Høre om hvilke arbejdsprocesser, der er blevet ændret og hvordan

Tid og sted: Mandag 23. januar kl. 8.30-10.30, forsamlingslokalet Nordahl Griegs Vej 98, 2860 Søborg.

Tilmelding: Send en mail eller ring til Ivar Rosendal. KLIKOVAND på ivarrj@gladsaxe.dk eller 39 57 59 33. Tilmeldingsfrist er torsdag 19. januar.