Vi har alle brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling. Derfor inviterer KLIKOVAND på en spændende studietur torsdag 15. september 2016.

Vi starter med at besøge Haslev Privatskole, hvor skolens leder Gitte vil vise os rundt og fortælle, hvordan regnvand indgår i undervisningen i blandt andet natur/teknik. Efterfølgende kører vi til Berendsen Textil Service i Holbæk, hvor vi skal høre om brug af sekundavand i vaskeriet.

Vi kører dernæst til Albertslund, hvor vi spiser en velfortjent frokost i det grønne for efterfølgende at gå en tur ved St. Vejleå. Her vil Anne fra HOFOR fortælle om nedsivning og forsinkelse af regnvand.

Sidste stop på turen er Baunebakken i Hvidovre, hvor HOFOR har arbejdet med regnvandsbassiner på privat grund. Her vil det også være Anne fra HOFOR, som fortæller om de konkrete løsninger.

Se hele programmet her

Tilmelding til KLIKOVANDs spændende studietur skal ske senest 1. september 2016 til Martin Moneaux på mail: tmfmkm@gladsaxe.dk.

Der er kun plads til 50 personer på turen, så tilmeld dig nu – det er efter først til mølle-princippet.