Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling på, hvilke vilkår der kan sættes i en udledningstilladelse?  Vil du gerne høre Miljøstyrelsen fortælle om den nye vejledningsindsats i forhold til klimatilpasningsprojekter i sårbare vand- og naturområder?

Så kom 16. maj til en eftermiddag, hvor KLIKOVAND sætter fokus på vilkår i udledningstilladelser til recipienter.

Vi har fået ORBICON til at læse et stort udvalg af tilladelser igennem, med henblik på at lave en eksempelsamling over de vilkår, man kan stille for de enkelte recipienter. Vi vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde, hvor vi afprøver eksempelsamlingen. Giv dit bidrag – Kom og vær med – så vi sammen bliver klogere på vilkår til udledning til recipienter.

Eftermiddagens program er:

13.00 Velkomst og præsentation af dagens program
13.10 Præsentation af eksempelsamling for udledningstilladelser ved Orbicon
14.00 Præsentation af gruppearbejde
14.45 Pause kaffe og kage
15.00 Opsamling på gruppearbejde
15.15 Nye vejledningsindsats om klimatilpasningsprojekter i sårbare vand- og naturområder ved Miljøstyrelsen
15.50 Opsamling for dagen

Sted: Lyngby Bibliotek, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kongens Lyngby

Tilmelding: Skriv en mail Marie-Louise Andersen på mlsa@hfors.dk, med navn, kommune/forsyning senest 9. maj 2017.