KLIKOVAND JURA opfordrer kommuner og vandselskaber til at komme med juridiske spørgsmål, som I sidder og arbejder med i forbindelse med jeres klimatilpasningsprojekter.

Tre spørgsmål

Vi har foreløbigt fået tre nye interessante spørgsmål ind:

  1. Brug af naturområder til klimaprojekter. Kan en kommune ekspropriere til klimaprojekter, der ikke er tekniske anlæg?
  2. Hvornår er et vandselskab ansvarlig for oversvømmelse som følge af underdimensionerede kloakanlæg?
  3. Hvilke regler (retningslinjer, definitioner) gælder for nedsivning/udledning af vand fra parkeringspladser, kørearealer og områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier (Værksteder, P-pladser, etc.)

Tre svar på vej

De tre spørgsmål er sendt videre til KLIKOVANDs tilknyttede miljøjurist, og så snart vi har svar, lægger vi dem ud på hjemmesiden med deres tilhørende cases i anonymiseret form.

Vores håb er, at rigtig mange af jer kan få gavn af svarene, og at I vil komme med flere spørgsmål til os i fremtiden.

Nye spørgsmål og besvarede spørgsmål

Har I allerede nu et juridisk spørgsmål, kan I sende det til Michael Øllgaard, projektleder for KLIKOVAND JURA på e-mail: Michael.Ollgaard@egekom.dk.

Har I siddet med et spørgsmål, som I har fået løst, vil vi meget gerne dele det for jer med resten af deltagerne i KLIKOVAND – gerne i anonym form, hvis I foretrækker det.