Torsdag den 28. juni afholdt KLIKOVANDs juragruppe et halvdags seminar for KLIKOVANDs deltagende kommuner og Forsyninger, med et flot fremmøde på godt 50 deltagere. Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen holdt oplæg om krav til Klimatilpasningsplaner, samt hvad man kan bruge regeringens 2,5 mia. i 2013 til.

På seminaret blev der identificeret et antal udfordringer, som KLIKOVAND vil bede Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om at forholde sig til. Det er derfor blevet aftalt at der igen den 30. august (nu flyttet til den 25. september) afholdes et nyt seminar med deltagelse fra Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Du kan allerede nu tilmelde dig seminaret hos Jacob Nielsen ved at skrive til jn@m2-advice.dk

Slides fra juraseminar:

Agenda for Juraseminar

Oplæg fra Naturstyrelsen ved René Paul Friis Hansen

Oplæg fra Forsyningssekretariatet ved Miriam Ruth Sørensen

Oplæg fra KE ved Sonia Sørensen