KLIKOVAND har været i dialog med Naturstyrelsen.

De har desværre ikke nyt at fortælle om de 2½ mia. kr. til kommunernes klimatilpasning samt plangrundlaget for klimatilpasningsplanerne udover hvad der står i Regeringsaftalen med KL fra 10. juni om budget 2013.
Seminaret den 25. september er derfor aflyst.
Vi vender snarest tilbage med ny dato.

Med venlig hilsen
Juragruppen for KLIKOVAND