KALENDER

I kalenderen samler vi alle arrangementer, der har klimatilpasning og kystbeskyttelse som omdrejningspunkt. Har du tilføjelser til listen, skriv til Signe Boelsmand

Klikovand arrangementer

Tag med på inspirationstur i hovedstadsregionen

Igen i år fylder vi KLIKOVAND-bussen med gode kolleger for sammen at få inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling.

Sidste år gik turen til Midtjylland, i år bliver vi i hovedstadsregionen.

Sæt kryds i kalenderen og læs mere her >

KLIKOVAND inviterer sammen med Rørcentret på Teknologisk Institut til temadag om jura i klimatilpasning.

Læs mere og tilmeld dig her>

Klimainnovationscamp 2019

5. oktober - 6. oktober

KLIKOVAND og Vand i Byer gentager succesen fra sidste år og inviterer for andet år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle et innovativt koncept for klimatilpasning

Læs mere om Klimainnovationscamp 2019 her >

National konference om klimatilpasning

23. oktober kl. 9:30 - 24. oktober kl. 14:30

For første gang nogensinde slår de væsentligste netværk pjalterne sammen og samler branchen for klimatilpasning for at tage temperaturen på klimatilpasning anno 2019.

Ført an af toneangivende politikere og nationale og internationale kapaciteter skal vi se mod fremtiden. Vi skal have præsenteret ny viden, indgå i faciliterede diskussioner og blive inspireret, udfordret og bevæget, både intellektuelt, kreativt og fysisk.

Vi tager de konstruktive briller på og retter blikket mod fremtiden, når vi i løbet af konferencen i fællesskab udvikler svar på spørgsmålene:

  • Hvordan øger vi den strategiske merværdi af de store investeringer i klimatilpasning?
  • Hvilke nye løsninger og tilgange er på vej?
  • Hvordan skal vi udvikle på organiseringen og samarbejdet?

Læs mere og tilmeld dig her >

Andre arrangementer

Klimatilpasningsuddannelse

28. august - 26. september

Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt. Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside her >

Worklab: Klimatilpasning og planlægning

17. september kl. 9:00 - 18:00

Læs mere på KL’s hjemmeside her >

Klimaforandringerne og de øgede mængder nedbør har gennem de seneste år nydt stor mediemæssig og politisk bevågenhed. Klimaforandringerne kræver handling hos særligt kommuner, forsyninger, infrastrukturejere, politikere mm. – for vandet bliver bare ved med at komme.

Vi kan lære meget af hinandens erfaringer. Eksempelvis er der registreret 28 filterjordsanlæg fordelt på 16 kommuner, hvilket betyder, at der er 82 kommuner uden praktiske erfaringer på området. Det samme gælder kommunerne og forsyningerne imellem. Men vi kan i dén grad også lære meget på tværs af de mange forskellige fagligheder og opgaver, der ofte indgår i et klimatilpasningsprojekt.

Denne klimakonference har skabt et forum, hvor lovgivende myndigheder, forsyninger, kommuner, vejmyndigheder, planlæggere, rådgivere og advokater alle kan komme i spil samtidig. På konferencen kan du få lov at udveksle erfaringer eller hente inspiration og ny viden inden for områder som teknik, jura, økonomi, byplanlægning mfl. Du kan med andre ord lære af de forskellige deltageres erfaringer og trække på deres fagligheder.

Læs mere om konferencen på Vej-EUs hjemmeside her > og på DANVAs hjemmeside her >

Erfaringer viser at alt for mange vej- og klimatilpasningsprojekter ender med at være langt fra det planlagte. Læs mere om kurset her >

Klimatilpasningsuddannelse

22. oktober - 13. november

Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt. Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside her >