KALENDER

I kalenderen samler vi alle arrangementer, der har klimatilpasning og kystbeskyttelse som omdrejningspunkt. Har du tilføjelser til listen, skriv til Taja Brenneche

Klikovand arrangementer

KLIKOVAND inviterer igen i år til to-tre erfa-netværksmøder for vandselskabernes medarbejdere.

Årets første møde har temaet: Forhøjet grundvand – hvordan håndterer vi det? Læs programmet og tilmeld dig her >

Erfa-netværket styrker de deltagende forsyningers medarbejdere i forhold til miljøforhold og lovgivning om udledning af overfladevand, grundvand og spildevand via dialog og erfaringsudveksling mellem forsyningerne.

Temadag om robusthedsanalyser

25. april kl. 11:30 - 15:00

Den 25. april holder KLIKOVAND en temadag om brug af ”robusthedsanalyser” i forbindelse med klimaprojekter, udledningstilladelser og spildevandsplaner.

Vi vil på temadagen sætte fokus på, hvordan robusthedsanalyser kan udarbejdes, og vi vil drøfte behovet for at kommuner og forsyninger udarbejder robusthedsanalyser.

Vi ønsker i fællesskab at blive klogere på, hvad robusthedsanalyserne kan bruges til, og hvordan de kan indgå i arbejdet med at meddele tilladelse til udledning af regnvand til vandområder (recipienter).

Formålet er at drøfte hvordan vi i fællesskab, kommuner og forsyninger, bruger og udarbejder robusthedsanalyser. Er det for eksempel et godt nok værktøj til, at analysen kan danne grundlag for absolutte krav i planer og tilladelser, eller skal det benyttes som et dialogværktøj, så det sikres at vi har et fælles planlægnings- og administrationsværktøj?

Kom og vær med d. 25. april fra 11.30-15.00, så vi sammen kan blive klogere på hvordan vi fremover bruger robusthedsanalyser med omtanke.

Sæt kryds i kalenderen. Mere info om program, sted og tilmelding følger.

Klimainnovationscamp 2019

5. oktober - 6. oktober

KLIKOVAND og Vand i Byer gentager succesen fra sidste år og inviterer for andet år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle et innovativt koncept for klimatilpasning

Læs mere om Klimainnovationscamp 2019 her >

Andre arrangementer

Hvad kan vi lære af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal? Hvad er status på klimatilpasning i Danmark? Lykkes ideerne om merværdi, hvor klimatilpasning tænkes sammen med byrum, byudvikling og natur? Hvilke store visioner vil kunne løfte klimatilpasningen til nye højder?

Kom og vær med, når Københavns Universitet, Vand i Byer og Klimatilpasning Kokkedal inviterer til status og debat om visionerne for klimatilpasning i Danmark. Læs mere her >

På del 3 af Design & Teknikmodul af Vej- og klimakoordinatoruddannelsen besøger vi en række konkrete klimatilpasningsprojekter for at se og høre mere om de muligheder og udfordringer, der er ifm. anlæg og drift af denne slags anlægsprojekter.

Læs mere om arrangementet her >

Kære (klima)planlægger i kommuner og forsyninger,

Vil du lære noget nyt om klimatilpasning og få indblik i en innovativ tilgang til skybrud, som enkelt og omkostnings-effektivt kan løfte servicemål og sikre infrastruktur, byer og natur mod kloakvand under skybrud? Der findes en nænsom skybrudsløsning – LAP, der sondrer mellem intens regn og al anden regn.

Læs mere om kurset på CALL Copenhagens hjemmeside her >

Klimatilpasningsuddannelse

20. maj - 13. juni

Få opdateret din viden om klimatilpasing og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt. Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside her >

På del 1 af Design & Teknikmodul af Vej- og klimakoordinatoruddannelsen får du en grundlæggende introduktion til de muligheder og udfordringer, der er med planlægning, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet.

Læs mere om kurset her >