KALENDER

I kalenderen samler vi alle arrangementer, der har klimatilpasning og kystbeskyttelse som omdrejningspunkt. Har du tilføjelser til listen, skriv til Taja Brenneche

Klikovand arrangementer

Andre arrangementer

Worklab: Klimatilpasning og planlægning

17. september kl. 9:00 - 18:00

Læs mere på KL’s hjemmeside her >

På del 2 af Design & Teknikmodul af Vej- og klimakoordinatoruddannelsen lærer du om de værktøjer og metoder, der benyttes til planlægning, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet.

Læs mere om kurset her >

Klimaforandringerne og de øgede mængder nedbør har gennem de seneste år nydt stor mediemæssig og politisk bevågenhed. Klimaforandringerne kræver handling hos særligt kommuner, forsyninger, infrastrukturejere, politikere mm. – for vandet bliver bare ved med at komme.

Vi kan lære meget af hinandens erfaringer. Eksempelvis er der registreret 28 filterjordsanlæg fordelt på 16 kommuner, hvilket betyder, at der er 82 kommuner uden praktiske erfaringer på området. Det samme gælder kommunerne og forsyningerne imellem. Men vi kan i dén grad også lære meget på tværs af de mange forskellige fagligheder og opgaver, der ofte indgår i et klimatilpasningsprojekt.

Denne klimakonference har skabt et forum, hvor lovgivende myndigheder, forsyninger, kommuner, vejmyndigheder, planlæggere, rådgivere og advokater alle kan komme i spil samtidig. På konferencen kan du få lov at udveksle erfaringer eller hente inspiration og ny viden inden for områder som teknik, jura, økonomi, byplanlægning mfl. Du kan med andre ord lære af de forskellige deltageres erfaringer og trække på deres fagligheder.

Læs mere om konferencen på Vej-EUs hjemmeside her > og på DANVAs hjemmeside her >

Erfaringer viser at alt for mange vej- og klimatilpasningsprojekter ender med at være langt fra det planlagte. Læs mere om kurset her >

Klimatilpasningsuddannelse

22. oktober - 13. november

Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af klimatilpasning med dette 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design, dimensionering og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen inden for dit felt. Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside her >