Hvad er der kommet ud af innovationsprojektet KLIKOVAND i perioden 2012 til 2014? Det spørgsmål ønsker Forretningsudvalget i KLIKOVAND at få besvaret, og de har derfor sat en evaluering i gang.

Det er Forretningsudvalgets mål, at evalueringen gennemføres i løbet af foråret, så vi har et resultat inden sommerferien. KLIKOVAND vil bruge evalueringen som afsæt, når projektperioden 2015 – 2017 skal planlægges.

Baggrunden for KLIKOVAND

KLIKOVAND skulle skabe en platform for erfaringsudveksling blandt kommuner og vandselskaber i Hovedstadsregionen. Omdrejningspunktet var fire emner:

• juridiske aspekter i lovgivningen på klimatilpasningsområdet,
• kommunikation til borgere og virksomheder,
• beslutningsstøtte til at hæve kvaliteten af diverse planer relateret til klimatilpasning og
• afklaring af behov for kompetencer på klimatilpasningsområdet og kompetenceløft

KLIKOVAND har sat en række aktiviteter i gang i perioden. Vi har holdt temadage og workshops ikke kun for medarbejdere men også for politikere og direktører. Desuden har vi udarbejdet en lang række produkter, der skal hjælpe medarbejdere i mål med deres arbejde inden for klimatilpasning. Spørgsmålet er nu, har vi ramt plet?

Er formidlingen lykkedes?

Er KLIKOVAND lykkedes med at formidle vores tilbud ud til medarbejdere i kommuner og vandselskaber, der kunne have gavn af vores aktiviteter? Eller sidder der nogen og tænker: ”Det arrangement har jeg ikke hørt om, men jeg ville helt sikkert have deltaget, hvis jeg var blevet orienteret.”?

Værktøjer og vejledninger

KLIKOVAND ønsker også at få belyst, om de værktøjer og vejledninger, vi har udarbejdet, giver mening. Vi vil gerne have belyst, om materialet er blevet brugt, og om det er det rigtige materiale, der er udarbejdet. Måske ville det have været til større hjælp med andre værktøjer og vejledninger?

Evalueringen formidles

Når vi har evalueringen i hus, vil vi selvfølgelig formidle konklusionerne gennem vores nyhedsbrev.

Vi er spændte på resultatet og glæder os til at blive klogere.