To væsentlige emner dominerede dagsordenen, da KLIKOVAND og Naturstyrelsen mødtes torsdag den 10. januar.

For det første forventes lovforslaget om ændrede betalingsregler for spildevandsforsyningerne at blive 3. behandlet og vedtaget den 24. januar. Lovforslaget blev sendt i høring den 20. december med høringsfrist den 15. januar 2013 k. 16.

For det andet bliver aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening sendt i høring i dag (11. januar 2013) med høringsfrist den 24. januar. Du kan læse høringsudkastet her.

Vi følger selvfølgelig op på, hvad der sker hér på siden og kan allerede nu fortælle, at vi holder stormøde med Naturstyrelsen i uge 8 for alle interesserede i KLIKOVAND. Særskilt invitation vil sendt blive ud senere.