KLIKOVAND skabte i juni 2014 et overblik over klimatilpasningsplanernes risikokortlægning i Region Hovedstaden som du kan se her. Værktøjet blev udarbejdet med fokus på samarbejde over kommunegrænser og en opdatering er lige på trapperne.

Sammenstilling
Forskelle i værdisætningen

Flere kommuner og forsyninger følte et behov for at kunne overskue, hvordan deres nabokommuner havde vurderet deres risikoområder. Derfor udarbejdede KLIKOVAND et kort, der viser de udpegede områder og faktisk også de forskelle, der er i vurderingerne.
Risikokortlægningen sker på baggrund af værdikortlægningen, der igen hviler på blandt andet politiske prioriteringer i den enkelte kommune. Naturstyrelsen stiller ingen specifikke krav på området. Derfor kan der være store forskelle i, hvordan f.eks. natur, fredede bygninger eller arealer, infrastruktur eller plejecentres værdisættes i kortlægningen.

Et kildent spørgsmål

Et interessant spørgsmål er, om det vil tjene os bedst, hvis vi indretter vores klimatilpasning efter fælles værdikortlægning i fremtiden? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange og sikkert vil være med til at præge debatten om klimatilpasning i de kommende år.
Hvis du vil høre mere om KLIKOVANDs arbejde, kan du kontakte projektleder Martin Moneaux, tel. 3957 5937, e-mail: tmfmkm@gladsaxe.dk

KLIKOVAND – Et unikt samarbejde!

KLIKOVANDs styrke er det unikke og brede samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Det regner vi med kommer til at fortsætte til glæde for både myndigheder, private, borgere og andre målgrupper på den anden side af 2014, hvor projektet er planlagt til at slutte. Vores mål er fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl.