KLIKOVAND Jura indsamler løbende konkrete juridiske spørgsmål fra kommuner og vandselskaber og får advokat Pia Lisbeth Nielsen til at udarbejde svar på jeres konkrete cases. Pia arbejder for MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab. Når vi har svarene, lægger vi dem ud på KLIKOVANDs hjemmeside.

Kloakvand og ansvar

Det regner meget kraftigt, og i Gammelby bliver en ejendom oversvømmet af kloakvand. Ejeren mener Kommunen og Vandselskabet har erstatningsansvar. Læs Pias vurdering af sagen på KLIKOVANDs hjemmeside.

Ekspropriation og klimatilpasning

I en ny case behandler vi klimatilpasning og ekspropriation. Casen beskriver et dæmningsbyggeri, der skal mindske gennemstrømningen i et underdimensioneret å-forløb gennem en by ved kraftig regn og skybrud.

Kan Kommunen ekspropriere, når de ønsker at gennemføre byggeriet af dæmningen, og under hvilke betingelser kan Vandselskabet medfinansiere anlægget? I kan læse svaret på dette spørgsmål på vores hjemmeside inden Nytår.

Forsyningssekretariatets afgørelser under lup

KLIKOVAND Jura har med advokatbistand gennemgået alle afgørelser fra Forsyningssekretariatet fra 2013 og 2014. Vores mål er at følge op på generelt interessante juridiske afgørelser. I de næste uger vil store og mindre emner blive behandlet og delt på vores hjemmeside.

Vi vil blandt andet se på driftsomkostninger. Hvad kan vandselskabet afholde af udgifter, og hvad skal projektejeren afholde af udgifter? Hvis projektejeren er en grundejerforening, skal momsen så indregnes i projektbudgettet og medfinansieres?

Vi ser også på, hvad der kan medfinansieres? Hvornår bliver et tiltag regnet for at være reetablering, og hvornår er det nyt og måske forskønnelse, som ikke kan medfinansieres? Hvilken type af udgifter kan medfinansieres på anlægsbudgettet for et projekt?

Vores mål er at foretage en gennemgang af, hvad Forsyningssekretariatet har godkendt eller afvist, så vi kan få en fornemmelse af yderpunkterne indenfor medfinansiering. Private kan bruge reglerne i medfinansieringsbekendtgørelsen, men hvordan gør de det?

Skriv gerne om nye udfordringer og send kommentarer på vores cases til michael.ollgaard@egekom.dk

God Jul og Godt Nytår.