KLIKOVAND Jura indsamler spørgsmål og opsøger arrangementer, der har fokus på klimatilpasningens juridiske udfordringer.

Den viden, vi opnår gennem arrangementerne, vil vi dele med KLIKOVANDs medlemmer i et samarbejde med klima-og miljøadvokater.

I forbindelse med Innovationsfestivalen 2015 afholder vi en KLIKOVAND-konference den 12. november 2015 i Stenløse Kulturhus, der blandt andet omfatter en session med politikere.  Vi vil i denne sammenhæng bede dem følge op på status for at implementere ny lovgivning på vandsektorområdet. Konferencen indeholder også en session, hvor der følges op på de juridiske udfordringer, vi har arbejdet med i løbet af 2015. Se mere om innovationsfestivalen 2015 her.

I forlængelse heraf vil vi gerne understrege, at det fortsat er muligt, at få juridisk bistand gennem KLIKOVAND Jura ved specifikke juridiske udfordringer. Vi kan henvise til tidligere indlæg her. 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Michael Øllgaard, projektleder for KLIKOVAND JURA på mail: michael.ollgaard@egekom.dk eller ringe til ham på 72 59 73 40.