Hvilke konsekvenser har de forskellige love og bekendtgørelser for vores arbejde med klimatilpasning? Hvad skal vi f.eks. tage højde for, når vi skal ansøge om støtte til klimatilpasningsprojekter eller overvejer at anlægge en skybrudsvej? Jura-gruppen i KLIKOVAND er gået i gang med en håndbog om juraen i klimatilpasning.

Håndbogen skal være konkret, tilgængelig på klikovand.dk og udvikles løbende i takt med at ændringer og ny viden kommer til. Altså et dynamisk værktøj, der skal gøre det lettere at finde rundt i lovgivningen og dens konsekvenser.

Konkrete erfaringer efterlyses

Juragruppen holder løbende møder med Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Vores tanke er at bruge dette forum til at opdatere os og konkretisere de enkelte love og bekendtgørelser.

Derudover hører vi meget gerne fra jer, hvis I er stødt på juridiske problemer i jeres arbejde. Hvordan løste I dem? Eller skal vi hjælpe med at løse dem?

Hvis I har spørgsmål til vores arbejde eller erfaringer vi kan gøre brug af, hører vi meget gerne fra jer. I kan kontakte juragruppens nye projektleder, Rasmus Kierudsen.