Rørcentret på Teknologisk Institut udbyder en klimatilpasningsuddannelse over seks dage.

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, kloakmestre, anlægsgartnere og arkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning.

Der er regnvandshåndtering, skybrudssikring, LAR, vandkvalitet, design og dimensionering på programmet. Undervisningen bliver varetaget af medarbejdere fra Rørcentret og eksterne eksperter og forløber over 6 hverdage (3 gange 2 dage).

Udover konkret viden om klimatilpasning øger en tværfaglig sammensætning af kursister udbyttet af uddannelsen. Du vil også få udbygget dit netværk.

Medlemmer af KLIKOVAND får 15 % rabat på uddannelsen. Det næste kursus starter d. 20. maj. Skriv i din tilmelding, at du er medlem af KLIKOVAND, så bliver rabatten trukket fra.

Læs mere om kurset på Teknologisk Instituts hjemmeside her >