KLIKOVAND arrangerer et møde med Naturstyrelsen onsdag den 20. februar for alle deltagere i KLIKOVAND. Det er arbejdsgrupperne for hhv. Jura og Beslutningsstøtte, der står for programmet. Temaerne for mødet bliver dels en opfølgning på juraseminaret, som vi holdt den 28. juni 2012, og dels en orientering og diskussion om klimatilpasningsplaner.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du allerede nu tilmelde dig hos Jacob Nielsen.

Vi sender en invitation ud med et nærmere program i næste uge. Alle deltagere i KLIKOVAND er meget velkomne.