25 klimatilpasningsklare kandidater tager KLIKOVANDs klimatilpasningsuddannelse – og kører med klatten!

KLIKOVANDs kompetenceløftsspor har sammen med Teknologisk Institut afholdt en fem-dages klimatilpasningsuddannelse i oktober, november og december 2014.

Uddannelsen tog udgangspunkt i en række efterspurgte kompetencebehov fra kommuner og forsyninger i KLIKOVAND, kombineret med Teknologisk Instituts klimatilpasningsuddannelse.

I alt 25 deltagere fra kommuner og forsyninger deltog i kurset, hvor teori blev kombineret med praksis og ekskursion. Under uddannelsen blev deltagerne bekendt med BAT (best available technology) inden for LAR-løsninger, regntyper og dimensionering, økonomi i anlæg og drift samt rensemetoder.

Desuden blev der givet eksempler på hvordan man kommer fra klimatilpasningsplan til konkrete handlinger og implementering. Derudover blev der skabt et godt netværk blandt de deltagene og med forskellige fagligheder blev der delt erfaringer.

Claus Frydenlund har netop gennemført uddannelsen og udtaler:

Jeg kan varmt anbefale Klikovands Klimauddannelse. Uddannelsen er sammensat af både teoretiske og lidt praktiske øvelser som gør uddannelsen meget relevant for kommunale sagsbehandlere, der arbejder med Klimatilpasning og myndighedsbehandling. Andre – eksempelvis ansatte i forsyningsselskaber vil også kunne få stort udbytte af uddannelsen.

Jeg har fået viden om nyttige værktøjer eks. til beregning af størrelser på faskiner, regnbede mm og ikke mindst inspiration til forskellige løsninger til at håndtere regnvand – ikke mindst som koblede løsninger. Hertil skal så lægges den viden man får – og udveksler – fra de øvrige deltagere, som er en herlig blanding af klimafolk, myndigheder og folk fra forsyningsselskaberne. Opbygningen af kurset giver god synergi i netop denne sammensætning af deltagere som bidrager med erfaringer i cases med mere.