Skybrudene holder ikke inde; kun pause. Klimatilpasning er kommet for at blive, og den første generation af klimatilpasningsplaner er så godt som på plads i alle landets kommuner. Nu er det blevet tid til at give planerne kød og blod, prioritere indsatsen og få de altafgørende gode samarbejder op at stå internt i kommuner og på tværs af kommunegrænser.

Derfor har KLIKOVAND besluttet, at det er tid til at genoptage bloggen med fokus på, hvordan planer bliver til virkelighed. Vi søger at få bud på spørgsmål såsom:

  • Hvordan prioriterer politikerne indsatsen i deres egne kommuner, og hvordan  samarbejder de med deres nabokommuner?
  • Hvordan anlægger kommuner og forsyninger løsninger, der både giver merværdi til samfundet og løser problemerne med vandmasserne?
  • Hvordan forholder Forsyningssekretariatet sig til ansøgningerne fra kommuner og private, der sammen med deres forsyninger ønsker at implementere LAR-projekter, grønne kloakker m.m.?
  • Hvor langt er vi nået med de tekniske løsninger som for eksempel nedsivning af vejvand?
  • Hvordan forholder kommuner og forsyninger sig til borgere, der selv vil i gang med klimatilpasning?
  • Hvordan kan virksomheder bedst bidrage til at skabe nye, spændende, robuste og økonomisk rentable løsninger?

Vores bloggere repræsenterer statslige, regionale og kommunale myndigheder, forsyninger, politikere, forskere, rådgivere, interesseorganisationer, grundejerforeninger og andre, der forholder sig til klimatilpasning. Vi sætter fokus på teknik, økonomi, politik, tværgående indsatser, borgerne og virksomhederne.