KLIKOVAND samarbejder med Region Hovedstaden om at oprette et regionalt Task Force. Task Forcen skal støtte jer som kommuner og vandselskaber med at realisere jeres klimatilpasningsplaner.

Vi arbejder i øjeblikket på at definere indholdet og strukturen i Task Forcen. Det er ikke me-ningen, at den skal komme med færdige klimatilpasningsløsninger. I stedet vil den give støtte til jeres proces, når I realiserer konkrete projekter. Task Forcen kan for eksempel hjælpe med at sætte de rigtige personer sammen i jeres organisation eller viderebringe gode erfaringer fra andre aktører inden for klimatilpasning.

Hvem kan få besøg

Som medlemmer i KLIKOVAND kan I rekvirere Task Forcen og præsentere jeres udfordringer. Task Forcen har et mål om at besøge alle KLIKOVAND-medlemmer og komme i dialog med alle kommuner og vandselskaber i Hovedstadsregionen.

Mulighed for forprojekter

Vi ønsker at sikre, at der bliver gennemført klimatilpasningsprojekter hos jer. Derfor lægger Region Hovedstaden og KLIKOVAND op til, at der vi støtter 20 forprojekter. Ved et forprojekt taler vi om et projekt, der konkretiserer et indsatsområde i jeres klimatilpasningsplan og kan danne baggrund for et endeligt klimatilpasningsprojekt.

Hvornår kan I forvente besøg?

I KLIKOVAND håber vi på, at det treårige projekt Task Force får bevilget 10 millioner kroner fra Region Hovedstaden gennem de Regionale Vækst- og Udviklingsmidler. Midlerne bliver givet fri efter sommerferien. Får vi dem, forventer KLIKOVAND at komme på besøg med Task Forcen første gang i slutningen af året.