Kom til KLIKOVAND-seminar og hør mere om, om det medfører lovmæssige ændringer

Regeringen har annonceret, at de vil sikre klare rammer og nye værktøjer, for at kommuner kan imødekomme klimaforandringer som skybrud og øgede regnmængder. Det skal gennemføres gennem et grønt partnerskab.

Af aftalen mellem Regeringen og KL fremgår det bl.a., at Regeringen vil “sikre bedre rammer for klimatilpasningsindsatsen i kommunerne med særligt fokus på at forebygge oversvømmelser” (Regeringen & KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2013, side 7). Målet er, at nye rammer og regler kan træde i kraft allerede med virkning før prisloftet i 2013.

Kom til KLIKOVAND-seminar og høre meget mere om de 2,5 mia. kr.

Torsdag den 28. juni kl. 09.00-12.00 lægger KLIKOVAND op til, at Forsyningssekretariat uddyber aftalen mellem Regeringen og KL, når det handler om, hvorvidt fx forsyningsselskaberne over takstmidlerne kan understøtte kommunale investeringer i afledning og håndtering af regnvand.

Ved seminariet vil vi samle op på eksisterende juridiske udfordringer. Alle deltagere opfordres til at møde op med netop deres specifikke udfordringer for klimatilpasning.

Program

09:00 Indskrivning og morgenmad

09:30: Velkomst

09:40: Forsyningssekretariatet v. Miriam Ruth Sørensen

10.00: Københavns Kommune om arbejdet med kommunens klimatilpasningsplan i et juridisk perspektiv

10:30: Workshop opdelt på temaer:

– Skybrud
– øgede regnmængder
– LAR
– brug af Å-løb til omdirigering
– Skitsering af de udfordringer hver enkel kommune og forsyning har i forhold til lovgivning

11:00: Opsamling i plenum ved Forsyningssekretariatet, Københavns Kommune og KLIKOVAND

Tilmelding til mødet skal ske senest den 26. juni til Jacob Nielsen, e-mail: jn@m2-advice.dk