Fra næste år har KLIKOVAND brug for en projektleder til kompetenceløft. KLIKOVAND søger projektleder til kompetenceudvikling. Har du lyst til at arbejde med højaktuelle klimaproblemstillinger indenfor vandområdet på tværs af kommunegrænser i hovedstadsregionen?

Hvad er KLIKOVAND?

KLIKOVAND er et treårig projekt for kommuner og forsyninger i region Hovedstaden. Projektet har til formål at understøtte kommuner og forsyningsselskaber i udarbejdelsen af klimatilpasningsplaner og implementering af disse. KLIKOVAND er organiseret i 4 spor, Juridisk grundlag, Kommunikation og erfaringsudveksling, Beslutningsstøtte og Kompetenceløft.

Opgaven

Fra starten af 2013 tager KLIKOVAND fat i det sidste spor, kompetenceløft, som har til formål at: ”Overføre og forankre et kompetenceløft via konkrete uddannelsesforløb, workshops, mm. blandt projektets partnere og interessenter”.

Du vil, som projektleder for sporet kompetenceudvikling og med reference til den overordnede projektleder for KLIKOVAND, have ansvar for at identificere og definere hvilke kompetencegivende aktiviteter, der er behov for hos hovedstadsregionens kommuner og forsyninger. Du skal arbejde med at koordinere, planlægge og afholde workshops, være med til at tilrettelægge kurser, udarbejde notater mm. i en tværkommunal sammenhæng sammen med din arbejdsgruppe bestående af 6 – 10 personer.

Du skal være fastansat i en af hovedstadsregionens kommuner eller forsyningsselskaber. Du skal have kendskab til klimatilpasningsområdet, men behøver ikke nødvendigvis have en teknisk/faglig baggrund. Din baggrund kan
lige så godt være HR, kapacitetsopbygning, undervisning etc. Du skal have erfaring i og have lyst til at arbejde i tværfaglige og tværkommunale sammenhænge og have erfaring i og evne for at tilrettelægge og gennemføre arbejdsgruppebaseret arbejde, hvor deltagerne i forvejen har en travl hverdag. I den forbindelse skal du være motiverende, fleksibel og konsensussøgende og
have evner for at inkludere alle i arbejdet.

Arbejdet vil for størstedelen foregå fra din nuværende arbejdsplads og sammen med de igangsatte arbejdsgrupper.

Varigheden af stillingen er to år, frem til KLIKOVANDs afslutning ultimo 2014 og estimeret til en årlig belastning på 200 timer/år. Din kommune eller forsyning vil i givet fald frikøbe dig til 450,- per time.

Er det dig eller kan du pege på en kollega?

Har ovenstående fanget din interesse, eller kender du en i din kommune eller forsyning, som denne opgave kunne være interessant for, kan du skrive til Kristoffer Ulbak eller ringe for yderligere information på telefon 3957 5888.

Vi ser frem til at høre fra dig
Med venlig hilsen
Kristoffer Amlani Ulbak
Projektleder for KLIKOVAND Projektet