Klimatilpasningsprojekter støder til tider på et stykke retslig Danmarkshistorie, nemlig de mange kendelser fra landvæsenskommissioner over det ganske land.

Derfor har KLIKOVAND JURA stillet advokat Pia Lisbeth Nielsen fra advokatpartnerskabet Molt Wengel følgende 3 spørgsmål:

  1. Har Kommunalbestyrelsen mandat til at ophæve kendelserne?
  2. Skal indholdet bestemmelse for bestemmelse erstattes af nye tilladelser/kendelser? Eller kan man bestemme, at man skal søge om nye tilladelser, hvis behovet opstår?
  3. Ligger Landvæsenskommissionskendelser juridisk på linje med de tidligere sektorplaner henholdsvis kommunal spildevandsplan i planlægningshierarkiet?

Pia Lisbeth Nielsen er gået ud fra, at spørgsmålene alene handler om Kommissionernes kendelser om spildevandsafledning og har givet fyldige og meget interessante svar på vores spørgsmål.

Du kan læse Pia Lisbeth Nielsens gennemgang hér: Landvæsenskommissionens afgørelser

Har du spørgsmål, så kontakt Michael.Ollgaard@egekom.dk