KLIKOVANDs Forretningsudvalg arbejder på en konstellation for KLIKOVAND2, der gør os i stand til at tilpasse projektet til de udfordringer, klimatilpasningen giver i de kommende mange år.

Kommuner og vandselskaber i hele Danmark står over for at skulle foretage kæmpe investeringer – vi taler et to cifret milliardbeløb – i klimatilpasning i de kommende 20 til 30 år. Hovedstadsregionen står for størstedelen af investeringerne. Vores mål er, at KLIKOVAND2 skal være med til sikre, at det sker på en optimal og koordineret måde, der også giver plads til innovation, nye arbejdspladser og vækst.

Omdrejningspunkterne i KLIKOVAND2 skal være

  • at være med til at sikre, at det tocifrede milliardbeløb, der skal investeres i klimatilpasningsløsninger i Hovedstadsregionen, sker mest hensigtsmæssigt og koordineret.
  • at de deltagende kommuner og vandselskaber ser en lang række fælles udfordringer, når det gælder klimatilpasning på vandområdet.
  • at koordination, samarbejde og nytænkning er nøgleord i projektet, og udfordringerne spænder vidt.
  • at der allerede eksisterer en lang række initiativer og projekter, der udvikler teknikker og metoder til klimatilpasning, så det er ikke målet i sig selv. I den forbindelse vil samtænkningen og koordineringen med blandt andet det nye Vand i Byer2 og Gate 21 være helt afgørende.
  • at være opsøgende og åben overfor nye og spændende samarbejdspartnere og projekter, der understøtter kommunernes og vandselskabernes ønsker og behov inden for kommunikation, kompetenceløft, jura, innovation og proces på tværs af fag- og kommunegrænser.

Dynamik og innovation

Forretningsudvalget ønsker at sikre, at KLIKOVAND i fremtiden er et dynamisk, opsøgende og innovativt projekt. Derfor arbejder de med en todelt model, hvor KLIKOVAND2 tænkes at udgøre selve organisationen, og KLIKOVAND2+ tænkes at udgøre overbygningen med en række innovationsprojekter.

KLIKOVAND2s primære opgave vil bestå af at indsamle viden på klimatilpasningsområdet og koordinere alle de indsatser, der igangsættes. KLIKOVAND2+, som er overbygningen, tænkes at bestå af en række innovations- og koordineringsprojekter af forskellig karakter.

Det videre forløb

I løbet af efteråret vil Forretningsudvalget gå i dialog med alle de nuværende partnere i KLIKOVAND, og dem, vi håber, vil slutte op om det kommende KLIKOVAND2. Derefter vi vi præsentere den endelige konstellation og finansieringsmodel.