KLIKOVAND tematiserer sine indsatser og aktiviteter i ny handlingsplan.

Projektledelsen i KLIKOVAND holdt strategidag i slutningen af 2016. Her tog vi blandt andet fat på vores koncept for KLIKOVAND fra 2015 og fik input fra Task Forcen til mulige opgaver, som de havde identificeret på deres mange møder med kommuner og vandselskaber. Resultatet er en ambitiøs handlingsplan for 2017. En grafisk præsentation af strategien kan ses her >

KLIKOVAND har nu en klar prioritering af de indsatser og aktiviteter, vi igangsætter. Vi har formuleret en række målepunkter, der skal være med til at indikere, om vi bevæger os i den ønskede retning. Forretningsudvalget i KLIKOVAND blev på deres decembermøde præsenteret for hovedelementerne i vores strategiarbejde, og de sagde god for det.

NYT: Vi har tematiseret opgaver og aktiviteter

KLIKOVAND og Task Forcen forsøger løbende at kategorisere opgaver og aktiviteter inden for de syv områder, som vi identificerede i 2015 og 2016. Områderne er følgende:

  • Inddragelse af borger og virksomheder
  • Politiske processer
  • Myndighed inden for natur, miljø og plan
  • Blå/grønne løsninger
  • Tværkommunalt samarbejde
  • Juridiske/økonomiske
  • Organisering

For at skabe sammenhæng og synergi mellem Task Forcen og KLIKOVAND, arbejder vi alle med afsæt i de syv temaer. Vi må dog konstateret, at flere af de identificerede udfordringer dækker over mere end et tema, og det afspejler vi selvfølgeligt i vores indsatser. F.eks. studietur, politiker-seminar og en tække temadage.

Prioritering af jeres behov

KLIKOVANDs prioritering skal være med til at sikre, at vi bedst muligt betjener jer som kommune og vandselskab. Derfor har vi defineret følgende prioritering:

1. prioritering – Der er et konkret behov
Vi rammer vores primære målgruppe (kommuner og vandselskaber)

2. prioritering – Aktiviteten/opgaven er med til at sætte KLIKOVAND på landkortet
Aktiviteten/opgaven har en pr-værdi og vi opnår synlighed i forhold til centrale
problemstillinger i klimatilpasningen

3. prioritering – Der skal være en vis bredde i KLIKOVANDs aktiviteter
Aktiviteterne/opgaverne ligger inden for KLIKOVANDs råderum

Målepunkter sikrer kursen

Målepunkterne skal være med til at indikere, om KLIKOVAND er på rette vej eller om kursen skal rettes op. Vi har blandt andet valgt at sætte tal på, hvad der er offentliggjort, og hvad vi har igangsat. Endvidere har vores målepunkter fokus på vores dialog med vores samarbejdspartnere så som Region Hovedstaden, SVANA, Forsikring & Pension, Vand i Byer med flere.

Handlingsplan

Alle KLIKOVANDs aktiviteter/opgaver og arrangementer er samlet i en ambitiøs handlingsplan for 2017. Planen er opdelt i aktiviteter, arbejdsgrupper og opgaver. Den omfatter også forventet udbytte, tidsplan og budget. Hele handlingsplanen kan du læse den her >.