I denne sæson for nytårsforsæt har vi i KLIKOVAND et ønske om i 2019 at kunne præsentere jer for Danmarks bedste værktøjskasse for klimatilpasning.

Task Forcen har i de forløbne to år bidraget til en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter rundt om i medlemskommuner og –forsyninger. Betingelsen for at få hjælp fra Task Forcen har været, at der blev produceret generisk viden, som kunne komme andre kommuner og forsyninger til gode. De materialer der allerede er lavet, ønsker vi at gøre lettere tilgængelige i en ny værktøjskasse på klikovand.dk.

Har du et værktøj til værktøjskassen?

For at gøre værktøjskassen til Danmarks bedste, hører vi meget gerne fra jer der kender til eller har udviklet et godt værktøj til klimatilpasning. Send informationer og eventuelle links til tajbre@gladsaxe.dk, så kan vi henvise til det fra klikovand.dk.