KLIKOVAND og Vand i Byer gentog succesen fra sidste år og inviterede for andet år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle et innovativt koncept for klimatilpasning

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, Danmark står over for, og der er brug for handling. Det kræver store investeringer og mange ressourcer i de kommende år at tilpasse danske byer, kyster og landområder til et klima under forandring.

Men udfordringen er også en anledning til at udvikle vores byer på nye måder. Når vi klimatilpasser, kan vi gøre nytte af regnvand som en ressource i byudviklingen til at skabe værdi for sundhed, rekreation og grøn vækst.

Studerende fik derfor endnu en gang chancen for at sætte deres faglighed i spil på nye måder, når vi udfordrer dem til at samarbejde på tværs af fag og studieretninger for at skabe gode innovative løsninger for klimatilpasning.

Gennem campen kan vi vise, hvad der kan komme ud af at samarbejde og konceptualisere på nye måder, og det kan forhåbentlig være med til at booste udviklingen og samarbejdsformen inden for klimatilpasningsløsninger mere generelt.

Sidste års camp gav både studerende og de fagprofessionelle deltagere noget med hjem i rygsækken.

Udfordr din faglighed, udvid dit netværk og skriv noget på cvet

Som deltager på klimainnovationscamp får du chance for at sætte din faglighed i spil i en ny sammenhæng. De koncepter deltagerne udvikler, bliver blandt andet vurderet på deltagernes evne til at sætte deres faglighed i spil i konceptet. Derfor stiller det krav til deres evne til at formidle sin egen faglige viden til andre, til at lytte, og til at tale de forskellige fagligheder ind i sammenhængen på en meningsfuld måde.

Som deltager får du lov til at prøve kræfter med en innovativ designproces under kyndig vejledning af en professionel facilitator.

De færdigheder deltagerne får afprøvet på campen er efterspurgt på arbejdsmarkedet, hvor mange opgaver bliver løst i tværfaglige teams. Derfor giver campen ikke kun et udvidet netværk, men også noget at skrive på cvet.

Den tværfaglige vinkel åbner nye døre

Klimainnovationscampen danner rammer om udviklingen af tværfaglige og tværsektorielle løsninger, der tager afsæt i det konkrete sted.

De faglige afsæt kan være vandforsyning, veje og trafik, grønne områder, sundhed og læring i skolerne. Det innovative handler om at udvikle løsninger, som skaber værdi for flere sektorer – og i særdeleshed for byens brugere.

Denne tværfaglige tilgang stiller krav til hvordan forskellige fagområder samarbejder på tværs af sektorer.

Resultater fra Klimainnovationscampen 2019

Klimainnovationscampen blev afholdt d. 5-6 oktober 2019 og er derfor overstået.

Du kan finde en beskrivelse af hele campen og se hvad der kom ud af det her.

Praktisk info om Klimainnovationscamp 2019

Klimainnovationscamp 2019 fandt sted d. 5.-6. oktober i Helsingør.

Læs presseomtale:

Frederiksborg Amts Avis: Studerende skal forvandle byen – læs artikel her

Helsingør dagblad: Unge valgte wiibroe plads til alternative klimaprojekter – læs artikel her

Forsyning Helsingør: Se studerendes forslag til klimatilpasning i den gamle bykerne – læs artikel her

Jo flere fagligheder, jo bedre

Da deltagerne på klimainnovationscampen skal arbejde i tværfaglige grupper, inviterer vi studerende fra en række forskellige uddannelser til at deltage. Deltagerne kan inspirere og lære af hinanden, når de bidrager med forskellig faglig viden og kunnen. Vi opfordrer derfor studerende på for eksempel både tekniske, sundhedsfaglige, pædagogiske, samfundsfaglig, naturvidenskabelige og arkitektoniske uddannelser til at ansøge om at blive deltager på årets camp.