Skovskolen på Københavns Universitet arrangerer 1. oktober 2014 en temadag om borgerinddragelse i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

Efterhånden er Klimatilpasningsprojekter blevet en integreret del af den kommunale planlægning og forvaltning. En del af disse projekter kræver borgerinddragelse på en helt ny måde, i forhold til hvad vi er vant til at håndtere – indimellem er det tilmed nødvendigt at inddrage private arealer i projektet. Dette stiller helt nye krav til projektledelsen og en meget bevidst kommunikation.

Kom med til Åbent Universitet i efterårsskoven og hør om mulighederne for at komme i mål med ”klimatilpasningsprojekter med borgeren som aktiv medspiller”. Meld dig til nu og glæd dig til en spændende dag med nye input.

Sted: Københavns Universitet, Skovskolen, Nødebo
Dato: 1. oktober. Tidspunktet er lagt, så det er muligt at nå fra Fyn/Jylland.
Pris: 650,- kr. incl. frokost
Tilmelding