Projektet KLIKOVAND holder eftermiddagsseminar om valg og konsekvenser. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik sidste år en aftale om, at kommunerne skulle have et udkast til en klimatilpasningsplan klar inden udgangen af 2013. I januar 2013 kom Naturstyrelsens vejledning til kommunerne, og det har givet en meget stram tidsplan med hensyn til både forvaltningernes arbejde og hele den politiske proces. Tidspresset stiller store krav til alle involverede – ikke mindst politikerne. Det har fået projektet KLIKOVAND til at afholde et eftermiddagsseminar for kommunale og regionale politikere i hovedstadsregionen den 27. maj.

KLIKOVAND er udvalgt til at være det forum, som kommunerne i Region Hovedstaden samarbejder gennem om konsekvenserne af de klimaforandringer, der går på tværs af kommunerne. Dette fremgår af Den fælles Klimastrategi (april 2012), som Kommunekontaktrådet for hovedstaden (KKR Hovedstaden) har udarbejdet sammen med Region Hovedstaden.

Projektleder Kristoffer Amlani Ulbak pointerer: ”Vand kender ingen grænser, så derfor er det vigtigt at vi kan arbejde på tværs af vores kommunegrænser. KLIKOVANDs mål er, at vi gennem et stærkt, fagligt samarbejde bliver i stand til at håndtere udfordringerne fra klimaforandringerne effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt.”

Beslutninger med vidtrækkende konsekvenser

Med KLIKOVANDs eftermiddagsseminar ønsker KLIKOVAND at støtte politikerne i den vigtige politiske beslutningsproces, de står overfor. Kristoffer Ulbak understreger: ”Nogle af beslutningerne kan have meget vidtrækkende konsekvenser og de løsninger, vi taler om skal jo række årtier ind i fremtiden.”

Programmet byder på indlæg fra By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune, Philip Hartmann, Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen, advokat Pia Lisbeth Nielsen fra Molte Wengel, direktør Carsten Nystrup fra Nordvand og professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet. Borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, byder velkommen som formand for KKR Hovedstaden.

Erfaringsudveksling er vigtigt, også selvom alle ikke er lige langt

”Regionens kommuner er ikke nået til samme sted i den politiske beslutningsproces. Alligevel har vi opfordret alle til at deltage, da klimatilpasningen ikke stopper med de færdige planer. Planerne skal gennemføres, og her kan vi også have gavn af at erfaringsudveksle. Politikerne skal være med til at tage mange beslutninger om klimatilpasning – også i fremtiden,” konstaterer Kristoffer Ulbak.

Tilmeldingen til arrangementet for politikere skal ske på e-mail tmfgno@gladsaxe.dk.

Hvis du vil vide mere om KLIKOVANDs eftermiddagsseminar, kan du henvende dig til Martin Moneaux på telefon: 39 57 59 37, e-mail: tmfmkm@gladsaxe.dk.

Du kan se hele invitationen her.