Vejarealer er ofte i spil, når der skal klimatilpasses – men vejene har flere formål, og trafiksikkerhed og fremkommelighed går forud for håndtering af vand.

Klimatilpasning på veje kræver tværfagligt samarbejde, gensidig forståelse og indsigt i tekniske løsninger. Derfor lancerer Task Forcen nu en lille “vej-pakke”.

I august 2017 havde vi et vellykket arrangement, “Vis vejen frem”, hvor man en torsdag eftermiddag kunne se forskellige løsninger på klimatilpasning på veje 10 forskellige steder i hovedstadsregionen. Vejbede, kreative grøfter og bassiner, “omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger, der blev præsenteret rundt om i hovedstadsregionen. Kommuner, forsyninger, borgere og entreprenører viste frem og fortalte om løsningerne. Mange fandt vej til arrangementet, og der var stor interesse for at høre om de mange forskellige løsninger.  “Vis vejen frem” blev til i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere.

Til arrangementet fik vi udarbejdet et flot katalog med beskrivelser og billeder af anlæggene. Kataloget kan stadig bruges – alle vejene er åbne og kan ses året rundt, så du kan bruge kataloget til at planlægge en tur rundt i regionen for at kigge på veje – eller brug det som inspiration og til at vise til kolleger, politikere og borgere, når du har brug for eksempler på, hvordan klimatilpasning på veje ser ud i virkeligheden. Find kataloget Vis vejen frem her (pdf) >

Vejen til klimatilpasning

Samarbejdet om klimatilpasning på veje bliver ofte kompliceret af, at de vigtigste hensyn på vejene i vejmyndighedens optik er fremkommelighed og trafiksikkerhed. Vejene har allerede flere andre funktioner, især ligger mange ledninger af forskellig art i vejen. Håndtering af vand kan komme på tværs af andre hensyn, og derfor oplever vi ofte modstand hos vejfolkene, når vi kommer med et klimatilpasningsprojekt.

I forbindelse med et konkret projekt i Gladsaxe har Task Forcen fået udarbejdet hæftet “Vejen til klimatilpasning”, som på en enkelt og humoristisk måde giver et indblik i de mange hensyn, vi kan støde ind i, når klimatilpasning skal ske på vejen. Hæftet kan downloades her, og findes tillige på trykt form. Gladsaxe Kommune har bidraget på indholdssiden, og Forsikring & Pension har betalt for tegninger, layout og tryk.

Hent “Vejen til klimatilpasning” her (pdf, 10 mb) > eller få det i trykt form hos Task Force.

Ny værktøjsside: Klimatilpasning på vej

Kataloget fra vis vejen frem og hæftet Vejen til klimatilpasning kan nu findes på en ny værktøjsside, hvor vi også har lagt et procesoverblik for vejprojekter. I vejprojekterne er der mange aktører i spil, og derfor er der brug for et overblik over, hvem der gør hvad hvornår på projekterne. Task Forcen har i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Novafos udarbejdet en procesplan for vejprojekter, hvor alle de forskellige fagligheder kommer i spil. Hen oversigten som pdf her > eller hent oversigten i Word-format >. Så kan I selv arbejde videre og tilpasse den til jeres egen organisation.

Se den nye side her: Klimatilpasning på vej >