Fra at tænke i planer skal vi nu tænke i handlinger. Det betyder, at vi helt konkret skal omsætte papir til fysiske projekter ude i virkeligheden.

Innovationsprojektet KLIKOVAND sluttede sin første fase ved udgangen af 2014. Formålet med projektet har været at skabe fælles løsninger, der forebygger konsekvenserne efter voldsomme regnskyl. Formålet er det samme i KLIKOVAND2, men konceptet bliver ændret, så vi skelner klart mellem drift og udvikling.

Alle kommuner i Hovedstadsregionen har udarbejdet en klimatilpasningsplan og skal nu til at omsætte planen til handlinger. En hurtig opgørelse viser, at der skal investeres et to-ciftret milliardbeløb alene i hovedstaden over de kommende 20 til 30 år. KLIKOVAND2 skal være med til at sikre, at det bliver gjort på en innovativ, koordineret og helhedsorienteret måde. Og så skal vi tale ind i den overordnede vækstdagsorden, der er særligt i fokus lige nu.

Nyt koncept for KLIKOVAND

Forretningsudvalget har arbejdet på et koncept for KLIKOVAND2. Konceptet er blevet introduceret på vores Go-morgen-møder tre forskellige steder i Hovedstadsregionen hen over sommeren og efteråret 2014 samt på KTCs medlemsmøde i oktober 2014. Alle, der har hørt om konceptet for en fortsættelse, har bakket op om det. Vi har også modtaget input til spændende og relevante emner, der skal tages op.

KLIKOVAND2 kommer til at operere på to niveauer: et driftsniveau og et udviklingsniveau.

• Driftsniveauet vil ligge tæt op ad det KLIKOVAND, vi kender fra projektperioden 2012 – 2014 – dog med lidt færre aktiviteter fordelt på de fire spor: jura, kommunikation, proces og kompetenceløft.

• Udviklingsniveauet har til formål at løbe større innovationsprojekter i gang med eksterne samarbejdspartnere. Når et projekt er veldefineret, og den eksterne finansiering er på plads, kan projektet trækkes ned i driftsorganisationen eller blive drevet som et selvstændigt projekt i KLIKOVAND-paraplyen.

Innovationsprojekter med eksterne partnere

KLIKOVAND er i fuld gang med at udvikle en række innovationsprojekter med eksterne samarbejdspartnere. Vi kan blandt andet nævne ”Task Force” der skal hjælpe kommuner og vandselskaber fra plan til handling. Her vil udfordringer med kystsikring og demo-/innovationsprojekter også være i fokus. Vi forventer at ”Task Force” blive etablerer i samarbejde med Region Hovedstaden ultimo 2015. Desuden arbejder vi på et innovationsprojekt om et beslutningsstøtteværktøj ”Leg med beslutninger i det 21. -århundrede” sammen med Forsikring & Pension.

2015 og tre år frem

Vi fik en række tilbagemeldinger med ønsker til fremtidens KLIKOVAND2, da vi holdt vores Go-morgen-møder. For at imødekomme dem, kommer KLIKOVAND til at beskæftige sig med mere end interne processer i kommuner og vandselskaber. Vi vil også arbejde med processer mellem kommuner og vandselskaber for at opnå helhedsorienterede og sammenhængende løsninger. Endvidere vil vi arbejde videre med de juridiske udfordringer.

Vi vil løbende undersøge, hvilke udfordringer, I som kommune eller vandselskab står over for, for så at sætte initiativer i gang, der kan hjælpe jer på vej. Det betyder også, at der fortsat vil være vægt på erfaringsudveksling og -opsamling og stordriftsfordelene.

Afslutningsvis vil vi styrke vores formidling og samarbejde med andre netværk. Omkring sidstnævnte kan vi nævne at KLIKOVAND2 og Vand i Byer2 vil arbejde på fælles nyheder og oplæg/events.