Kort før at det netop overståede Folketingsvalg blev udskrevet, blev alle partier på nær Liberal Alliance enige om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Du kan se hele aftalen her.

Den nye aftale går på, at der skal opnås store besparelser (cirka 1.300 millioner kroner) ved at afbureaukratisere sektoren.

Drift af konkrete klimatilpasningsprojekter bliver en obligatorisk del af forsyningernes øvrige opgaver. Hovedopgaven for forsyningsselskaberne er selvfølgelig stadig forsyning med drikkevand og håndtering af spildevand.

Forligskredsen er enig om følgende bærende principper:

1. Mere effektivitet i vandsektoren
2. Et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed skal uderstøttes og videreudvikles
3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren

Ifølge DANVA forestår der en stor opgave med at forhindre reguleringen i at udvikle sig til et bureaukratisk monster. Forsyningerne bevares i offentligt ejerskab eller forbrugereje og hvile-i-sig selv princippet fastholdes.

Kilde 1

Kilde 2