Arrangementet består af to dele, som man kan tilmelde sig enkeltvis eller samlet. Temadagen foregår hos COWI i Lyngby. Se flere detaljer om tilmelding, tid og sted nederst på siden.

Del 1: Kursus i cost-benefit-analyser med fokus på skybrudsprojekter

Få et indgående indblik i elementerne i og opbygningen af en cost-benefit-analyse inden for klimatilpasning.

På kurset bliver der præsenteret konkrete eksempler på, hvad man kan bruge analyserne til, og givet svar på spørgsmål som:

 • Hvordan vurderer vi skadesomfanget fra ekstrem nedbør?
 • Hvordan værdisættes skaderne?
 • Hvordan vurderes om et klimatilpasningstiltag er rentabelt?
 • Hvordan vurderes det optimale sikringsniveau?

I løbet af kurset vil der være simple øvelser.

Kurset henvender sig til medlemmer af KLIKOVAND, som arbejder med klimatilpasning og gerne vil have en dybere forståelse af, hvordan man udarbejder cost-benefit-analyser indenfor dette område.

Du vil blive undervist af eksperter fra COWI, som har stor erfaring med modellering og beregning af skadesomfanget fra ekstrem nedbør samt anvendelsen af disse tekniske beregninger i en cost-benefit-analyse.

Der er en deltagerbegrænsning på 20. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. I tilfælde af stor interesse ser vi på muligheden for at gentage kurset en anden dag.

Del 2: Inspirationsoplæg: hvordan bruger vi cost-benefit-analyser

Kom og hør nærmere om nogle konkrete projekter, hvor der er anvendt cost-benefit-analyser.

Vi har inviteret fagfolk fra forskellige rådgivningsfirmaer, som har stor erfaring med at udføre cost-benefit-analyser. Hver især vil de præsentere en case som belyser, hvordan cost-benefit-analysen er skruet sammen og hvilken betydning den har for det enkelte projekt.

Indlæg:

 • Samfundsøkonomiske analyser, eksempler fra Hovedstadsområdet v/Jeppe Sikker Jensen, COWI
 • PLASK – et værktøj til at vurdere samfundsøkonomi og merværdier ved klimatilpasningsprojekter v/ Lars-Christian Sørensen, Niras
 • Anvendelsen af cost-benefit-analyser til at fastsætte lokale mål for vand på terræn v/Mads Uggerby, Envidan
 • Betydning af modelusikkerhed i samfundsøkonomiske analyser v/Helena Åström og Jørn Torp Pedersen, Orbicon

Praktisk

Tid og sted:

9.00-12.00 Del 1 – Kursus i cost-benefit-analyser med fokus på skybrudsprojekter

12.00-12.30 Frokost

12.30-15.00 Del 2 – Inspirationsoplæg – denne del af temadagen er åben for alle med interesse i cost-benefit-analyser og deres anvendelse

Hvis man kun deltager i del 1, er man velkommen til at blive og spise frokost, ligesom man er velkommen til at komme og spise med, selvom man kun deltager i del 2.

COWI Lyngby
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

Tilmeld dig ved at sende en mail til Tajbre@gladsaxe.dk senest mandag d. 28. maj kl. 12.

Husk i mailen at skrive:

 • Dit navn (+ evt. en kollegas navn)
 • Din organisation
 • Din mailadresse
 • Hvorvidt du/I deltager i del 1, del 2 eller hele temadagen
 • Hvis du kun deltager i en af delene: om du ønsker frokost