Temadagen er for KLIKOVANDs erfanetværk Plan og Klima d. 21. september kl. 8.30-12.30 på Gladsaxe Pædagogiske Videncenter

Dagens formål er, at I får mulighed for at diskutere udvalgte spørgsmål, som I møder i dagligdagen, når lokalområderne skal klimatilpasses. Vi arbejder med tre problemstillinger:

  • Veje – håndtering af vejvand – med Kristoffer Amlani Ulbak, Sektionsleder, Klimatilpasning, Teknologisk Institut
  • Borgerinvolvering – gør borgerne mere aktive i håndtering af regnvand – med Ann Lilja, Projektleder Skybrud og Klimatilpasning hos Københavns Kommune
  • Finansieringsmodeller – hvilke modeller eksisterer for optimal håndtering af regnvand? – med Christian Ammitsøe, Chefkonsulent af HOFOR

Vi ser på, hvordan forholdene er i dag, og hvor I ser udfordringerne.

I får også mulighed for at drømme: Hvordan kan vi finde frem til nye og bedre løsninger. Hvad skal der til for, at I kan nå jeres drømmescenarie? Hvilke regler vil I gerne have ændret?

Klimatilpasning i Holmebjerg, Trørød med stor involvering af borgerne i området. Foto: Ann Lilja

Dagens lidt større perspektiv

Du kan være med til at bestemme indholdet i to produkter, som vi vil arbejde videre med efter sommerferien:

  1. En vejledning om, hvordan vi bedst planlægger vores klimatilpasningsprojekter: Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at planlægge LAR-projekter, og hvilke lovgivninger skal vi forholde os til i hvilken rækkefølge?
  2. Forslag til forbedringer af kommuner og forsyningers arbejde med planlægning af klimatilpasningsprojekter på jura-området, som KLIKOVAND agter at bære frem enten via artikler i udvalgte medier eller direkte ind i beslutningfora.

På dagen arbejder vi i de tre beskrevne grupper. I får alle mulighed for at komme igennem de tre emner.

Ved et fjerde bord vil advokat Pia Lisbeth Nielsen, partner i WSCO, stå til rådighed for juridiske spørgsmål i forbindelse med jeres individuelle klimaprojekter. Hvis det ikke er muligt at få svar på stedet, vil emnet blive behandlet og – hvis ønsket anonymiseret – offentliggjort på KLIKOVANDs hjemmeside.

Praktisk

Gladsaxe Pædagogiske Videncenter ligger i Bagsværd tæt på Skovbrynet Station. Det tager ca. 15 min at komme dertil. Se mere på her >

Der vil blive serveret morgenmad 08:30. Der er kaffe, te og vand undervejs. Kl. 12:00 får vi noget frokost.

Tilmelding til Michael Øllgaard, michael.ollgaard@egekom.dk, mobil 24 89 33 62, så hurtigt som muligt og inden fredag den 10. september 2018 kl. 18:00.