– muligheder, risici og driftserfaringer

Vi støder ofte på udfordringer, når vi har behov for at håndtere vejvand på kommunale og private veje i forbindelse med større klimatilpasningsprojekter. Derfor holder Orbicon og KLIKOVAND temadag om alternativer til vejsalt den 28. september.

Det indebærer miljømæssige risici at nedsive og udlede vejvand med vejsalt til recipient. Alternativerne til vejsalt er dyre, og vi har begrænset erfaring med dem i forhold til deres egnethed, samlet økonomi, drift og risici.

Temadagen den 28. september vil vi bruge til at blive klogere på, hvad der er af reelle alternativer til vejsalt, og hvordan vi kan komme i gang med at benytte alternativerne.

Arrangementet byder på oplæg om alternativerne til vejsalt, miljømæssige risici, økonomi og konkrete driftserfaringer. Derudover ser vi på Forsyningssekretariatets godkendte projekter med relation glatførebekæmpelse. Programmet kan ses her.

Temadagen afholdes hos Orbicon, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde.

Hvis du vil vide mere om temadagen, skal du kontakte Ivar Felsager Rosendal på telefon: 39 57 59 33 eller på e-mail: ivarrj@gladsaxe.dk