Der er stort potentiale for klimatilpasning på private grunde, men det er ofte en stor udfordring for grundejerforeninger at komme i gang med et klimatilpasningsprojekt.

NIRAS har på foranledning af Task Forcen, Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension udviklet en proces, der guider grundejerforeninger igennem deres eget klimatilpasningsprojekt.

I projektet faciliterede NIRAS tre workshops, der ledte repræsentanter fra grundejerforeningerne igennem at forstå deres problemer med vand, at finde mulige løsninger og derefter at få et overblik over hvilke aktører man bør tale med alt efter hvilken løsning, der bliver valgt.

For at flere kommuner og grundejerforeninger kan få glæde af NIRAS’ forarbejde kan alt materiale til at afholde workshops findes her på KLIKOVAND.dk. Task Forcen håber, at materialet vil blive taget i anvendelse ude i kommunerne, så der kan blive sat flere gode samarbejder om klimatilpasning i gang.

Læs mere og find workshop-kittet her >