Regnen ikke bare falder, men hamrer ned på vores tage, og bruser gennem vores kloakker og op i vores kældre, som det er sket flere steder de sidste par år. Det har fået størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden til at indlede et samarbejde med en række kommunale forsyningsselskaber. Sammen vil vi forebygge konsekvenserne af de kraftige skybrud, som vi alle skal indstille os på, der kommer flere af i fremtiden.

Vi er i fuld gang

KLIKOVAND er i fuld gang med at etablere arbejdsgrupper til hvert af de fire spor og sætte de første aktiviteter i gang. De første aktiviteter er ved at blive sat i søen, og de er bl.a. formuleret på baggrund af de behov og ønsker parterne har til projektet.

Bedre resultater for færre penge

Alle kommuner kæmper en kamp mod de massive regnskyl, som vi har oplevet flere af de seneste år. Udover de oversvømmede veje og kældre, har vi også store udfordringer med det urensede spildevand, der ryger ud i vores søer og åer, og påvirker dyrelivet.

KLIKOVAND betyder, at vi kan anvende vores midler bedst muligt ved at inddrage hinandens erfaringer på klimaområdet. Projektet er også med til at skabe et overblik over, hvordan klimaplanerne mest effektivt og økonomisk udmøntes på tværs af faggrænser i kommuner og forsyningsselskaber.

Vi håber, at KLIKOVAND kan blive inspirator og brobygger for konkrete og holdbare klimainitiativer i hele Danmark til gavn for alle.

Projektet er planlagt frem til 2014 og er finansieret af Region Hovedstaden og de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.